Inga undantag för Barnäktenskap

Debatt och replik om barnäktenskap publicerad i Katrineholms Kuriren 19/4 – 2018

Inga undantag för Barnäktenskap Replik

I en debattartikel den 11 april i Katrineholms Kuriren sprider Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD) och ordförande i civilutskottet samt vice ordförande i Kristdemokraternas kvinnoförbund och Pia Steensland (KD) Riksdagskandidat för Sörmland påståendet om att Vänsterpartiet tillsammans med regeringen vill behålla särskilda skäl för barnäktenskap. Det påståendet är ren och skär osanning!

Sanningen är den att lagstiftningen om barnäktenskap förändrades senast 2014 under den borgerliga regeringen. Vänsterpartiet föreslog då, när frågan behandlades i riksdagen, ett totalförbud, men ALLA andra partier – inklusive KD – ville ha ett undantag. Det handlade om att andra europeiskaländer har en lägre åldersgräns som varierar från land till land.

Nu har den nuvarande regeringen tillsatt en utredning med syfte att täppa till den luckan, precis som Vänsterpartiet föreslog 2014 men som KD röstade nej till.

KD vill i den här frågan sparka in öppna dörrar i syfte att plocka politiska poäng. Ni kunde ha röstat med oss i Vänsterpartiet 2014 då ni var med och införde den nuvarande lagstiftningen. Det är bra att ni håller med Vänsterpartiet nu men det är lågt av KD att sprida osanningar.

Om man hade lyssnat på Vänsterpartiet 2014 så hade vi idag haft en lagstiftning utan undantag.

Tony Rosendahl
Gruppledare för Vänsterpartiet Katrineholm

Lagstiftning mot krigsresor?

De olika partiernas gruppledare i Katrineholm fick svara på frågor från Katrineholms Kuriren om lagstiftning mot krigsresor och hur man kan arbeta förebyggande i kommunen. Det här är mina svar på frågorna. Tyvärr går det inte att länka till artikeln för att se de andra gruppledarnas svar men MP.s svar låg närmast mina.

Hej Katrineholms Kuriren! Här kommer svaren på de frågor ni skickade. En väldigt komplex fråga där allt inte bara är svart eller vitt, speciellt frågan om lagstiftning. Vilka resor skall man förbjuda? Vilka organisationer och stater är det ok att strida för och vilka inte? Skall lagstiftningen bara omfatta vissa organisationer och stater eller skall det vara en generell lagstiftning? Hur blir det med rättsäkerheten för individen?

Vad bör göras lokalt för att förebygga att ungdomar bosatta i Katrineholm rekryteras till väpnade konflikter utomlands?

Utanförskap, arbetslöshet, bostadslöshet, fattigdom och avsaknad av framtidsutsikter skapar en grogrund för radikalisering och ger extremister en rekryteringsbas. Att ge ungdomar hopp om en bra framtid, arbete och ekonomiska möjligheter behövs. Ett jämlikt samhälle eliminerar en stor del av grogrunden till extremism. Det är den bästa förebyggande åtgärden som kommunen kan arbeta med.

Är det rätt eller fel att kriminalisera den typen av resor? Varför/varför inte?

En lagstiftning riskerar att bli en juridisk gråzon och rättsäkerheten blir oklar. Vi vill inte kriminalisera ”krigsresor” utan anser att den lagstiftning vi har skall tillämpas. Vi har idag en lagstiftning i Sverige som förbjuder krigsförbrytelser och terrorbrott vilket borde vara tillräckligt för att kunna lagföra människor som har begått terrorbrott eller brott mot mänskligheten.

Vad bör göras lokalt för de kommuninvånare som eventuellt återvänder hit efter att ha deltagit i väpnade konflikter eller terrorhandlingar utomlands?

Vi förutsätter att människor som återvänder och har gjort sig skyldiga till krigsbrott lagförs utifrån den gällande svenska lagstiftningen. De som inte har gjort sig skyldiga till brott behöver hjälp för att återanpassas till civilsamhället. Det kan handla om hjälp för posttraumatiskt stressyndrom, att hitta bostad och försörjning mm.

Hur väl rustad anser du att Katrineholms kommun står inför att arbeta praktiskt med denna problematik?
Jag vet inte vilken beredskap kommunen har idag för att ta hand om eventuella återvändare men generellt så behöver mer resurser tillföras för det förebyggande arbetet.