Debatt. En konstruktiv och aktiv vänsterpolitik.

Tony Rosendahl

En konstruktiv och aktiv vänsterpolitik.

När den nuvarande majoriteten i Katrineholm efter valet 2014 meddelade att de tänkte fortsätta sitt omstridda samarbete i Katrineholm så aviserade vi från Vänsterpartiet att vi skulle fortsätta att driva en konstruktiv och aktiv oppositionspolitik.

Med facit i hand kan vi konstatera att flera av de förslag som vi från Vänsterpartiet har drivit har nu blivit verklighet. Vårt förslag om läxhjälp i de kommunala skolorna är uppskattat. Vi har nu i kommunfullmäktige fattat beslut om rätt till heltid för kommunens anställda, en fråga som vi har drivit länge och som vi lämnade in en motion om förra året. Vi har varit pådrivande när det gäller kampen mot barnfattigdomen och kommunen arbetar nu aktivt med frågan. Hushåll med försörjningsstöd kan nu erbjudas hyreskontrakt med kommunal hyresgaranti. När det gäller byggandet i kommunen har vi argumenterat för en klok och strategisk planering och en effektiv användning av de tomter som vi vill bygga på.

Andra förslag som vi har lagt i kommunfullmäktige och som inväntar svar från majoriteten är ett avskaffande av de delade turerna och att kommunen ska sluta använda anställningsformen allmän visstid. Andra förslag som vi har drivit har tyvärr fått avslag från majoriteten. Det gäller bland annat schysta villkor vid kommunala upphandlingar och krav på kollektivavtal.

När det gäller budgeteringen av kommunens verksamheter har vi lagt förslag för att förstärka verksamheterna och välfärden i kommunen. Katrineholm kommer att få 31 miljoner i statsbidrag som Vänsterpartiet fick igenom i budgetuppgörelsen med regeringen. Till skillnad mot majoriteten, som lägger pengarna på hög, så föreslår vi från Vänsterpartiet att pengarna används till det de är avsedda för. Vi ser att elevhälsan behöver stärkas och vi ser också behoven i vård och omsorg. Socialnämnden har varit underbudgeterat i närmare tio års tid.

Vi har valt i våra planeringsdirektiv att förstärka dessa verksamheter och samtidigt har vi kunnat planera för ett plusresultat som egentligen ligger över vad kommunen behöver uppnå.

Vänsterpartiet i Katrineholm är ett oppositionsparti men vi har förslag för Katrineholms och välfärdens utveckling och vi kommer att fortsätta att driva en konstruktiv och aktiv vänsterpolitik!

Tony Rosendahl Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm

Interpellation om läxhjälpen i de kommunala skolorna.

Interpellation till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg om läxhjälpen i de kommunala skolorna.

Den 20 januari 2014 beslöt Katrineholms kommunfullmäktige att bifalla Vänsterpartiets motion om organiserad läxhjälp i de kommunala skolorna i Katrineholm.  Man skulle ge bildningsnämnden i uppdrag att omgående arbeta fram en plan för att på samtliga kommunala skolor i någon form erbjuda läxhjälp till elever inom ramen för eller i direkt anslutning till skoldagen under ledning av utbildade pedagoger. Man beslutade även att uppdra till bildningsnämnden att arbeta fram en läxpolicy vilket man också har gjort.

När man idag, 20 månader senare, tittar på kommunens hemsida så ser man att flera skolor på sina webbplatser skriver om den läxhjälp man erbjuder. (se nedan) Fortsätt läsa ”Interpellation om läxhjälpen i de kommunala skolorna.”

Studiebesök och insändare

I veckan gjorde vi i Vänsterpartiet i Katrineholm ett studiebesök på FAS-3 verksamheten som drivs i kommunal regi i Katrineholm. Med på besöket utöver mig själv var Lotta Back, vår gruppledare i fullmäktige och Thomas Selig, ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm. Vänsterpartiet är starkt kritiska till FAS-3 och kritiska till att kommunen är en anordnare av FAS-3 verksamhet. Alltfler inser att det är ett stort misslyckande, till och med finansministern Anders Borg verkar uppgiven över projektet som idag har cirka 36 00 deltagare. Katrineholm har ett avtal med arbetsförmedlingen om ett hundratal platser som vi istället vill fasa ut och ersätta med Göteborgsmodellen där deltagarna erbjuds kommunala anställningar med avtalsenliga löner under ett års tid. Jag har skrivit om det här tidigare på min blogg.

https://tonyrosendahlvanster.wordpress.com/2014/04/04/fasa-ut-fas-3/

Vi har fått positiv feedback på vårt förslag från såväl människor som är inskrivna i FAS-3 och från andra. Nu gäller det att vi får med oss de andra partierna på detta.

Passade på och skrev en insändare också som är inskickad till lokaltidningen.

Resurser till de som behöver

Skolavslutningen har nu varit och både elever och personal kan se framemot en förhoppningsvis skön ledighet över sommaren. Vänsterpartiets förslag om läxhjälp i de kommunala skolorna gick igenom i kommunfullmäktige i januari i år. Samtliga partier utom SD ställde sig då bakom förslaget. Nu ligger det på bildningsnämnden och förvaltningen att snarast implementera beslutet. Det här är en fråga som Vänsterpartiet i Katrineholm har lyft upp under en längre tid och det kändes naturligtvis oerhört tillfredsställande att vi kunde få en så bred politisk uppslutning bakom vårt förslag. Vänsterpartiet anser att det är grundläggande att alla elever ska ha rätt till stöd och hjälp, inte bara de elever som kommer från ekonomiskt starka hem. Därför kommer Vänsterpartiet i Katrineholm att fortsätta att arbeta för att alla barn och elever får den stöd och den hjälp de behöver i skolan. Det vill vi göra, utöver beslutet om läxhjälp, bland annat genom att se över personaltäthet, behovet av specialpedagoger, minskade klasstorlekar, förstärkt modersmålsundervisning och ökade resurser till elever med särskilda behov.

Tony Rosendahl Vänsterpartiet i Katrineholm

Ja till läxhjälp

Katrineholms kommunfullmäktige beslöt den 20 januari att bifalla Vänsterpartiets motion om läxhjälp i de kommunala skolorna som finns publicerad på den här bloggen i ett tidigare inlägg. Samtliga partier utom SD ställde sig bakom förslaget. Det här är en fråga som personligen har varit viktig för mig och som jag och Vänsterpartiet i Katrineholm har lyft upp under en längre tid och det känns oerhört tillfredsställande att vi kunde få en så bred uppslutning kring det. Varför är det då bra med läxhjälp? Därför att läxorna delar upp eleverna i tydliga grupper: de som kan få mycket hjälp hemifrån med läxläsningen och de som inte kan det och hänvisas till ideella organisationer, kamrater eller andra. Och så ska det inte behöva vara. När eleverna delas upp i olika grupper så ökar segregationen, och likvärdigheten i skolan minskar. Skolverkets egna studier visar att läxor ökar segregationen i skolan eftersom föräldrarnas stöd och kunskaper blir då avgörande för elevernas utveckling och de kunskaper som finns i elevernas hem blir alltmer avgörande för elevernas möjligheter att klara skolgången. Och skattesubventionerad privat läxhjälp förstärker den effekten. Därför är det viktigt att skolan kan erbjuda läxhjälp. Vänsterpartiet anser att det är grundläggande att alla elever ska ha rätt till stöd och hjälp, inte bara de elever som kommer från ekonomiskt starka hem. Därför är det viktigt att läxhjälpen också utformas på ett sådant sätt att den kommer de till del som är i störst behov utav den. Därför tycker jag att det är bra att läxhjälpen också kompletteras med en läxpolicy vilket kommunfullmäktige också beslutade om efter ett förslag från bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg (S).

Hårt politiskt arbete ger utdelning-Gott Nytt År Allihopa!

Nu börjar året närmar sig sitt slut och jag hoppas att alla får möjlighet till välförtjänt vila och ledighet under helgerna. Det har varit en ganska intensiv politisk höst, både på jobbet och på fritiden, med många möten och mycket politiskt arbete inför valåret 2014. Även privat har det varit tungt med sjukdom och dödsfall i familjen och då måste man naturligtvis prioritera familjen och släkten först. Ibland känns det som att tiden inte räcker till och ibland undrar man om det är värt allt besvär. Att sitta som vänsterpartist i opposition i en kommun som styrs av sossar och moderater med passivt stöd av SD är sannerligen en utmaning.

Men det hårda politiska arbetet ger även utdelning. Två av de motioner som jag har varit med och skrivit har bifallits. Dels att Katrineholms kommun skall utreda barnfattigdomen och dess konsekvenser i kommunen och komma med konkreta förslag för att mildra dess effekter och dels förslaget att de kommunala skolorna i Katrineholm skall erbjuda organiserad läxhjälp under eller i anslutning till skoldagen under ledning av utbildade pedagoger.

En annan fråga som jag har lyft i kommunfullmäktige är att det har varit allt svårare för Katrineholmare som är utan fast anställning att få tag på en lägenhet i kommunen. KFAB och privata hyresvärdar ställer krav på fast inkomst och godtar inte alltid a-kassa eller sjukpenning vilket gör att alltfler Katrineholmare har tvingas till socialen för att få hjälp med att hitta en bostad. De sociala kontrakten har ökat i antal. Nu har fullmäktige belutat att införa en kommunal hyresgaranti för de som har försörjningsstöd efter överenskommelse mellan kommunen och hyresvärden vilket är ett steg i rätt riktning. Katrineholms kommunala fastighhetsbolag KFAB har ställt sig positiv till hyresgarantin men tyvärr tvekar de privata hyresvärdarna.

Valåret 2014 kommer att inledas med partiets kongress i Stockholm där jag kommer att delta och här i Katrineholm inleder vi med årsmötet den 2 februari där vi fastställer kandidatlistan till kommunvalet. Det politiska arbetet kommer att fortsätta för min del under 2014 och förhoppningsvis ge utdelning i form av en ny regeriing i Sverige och en ny majoritet i Katrineholm.

Jag önskar er alla ett Gott Nytt År!

Katrineholms placering på lärarförbundets rankinglista

Det kan inte ha varit speciellt rolig läsning för många av skolpolitikerna i Sörmland idag när lärarförbundet släppte sin rankinglista på bästa och sämsta skolkommuner idag. Vingåker utmärker sig genom att hamna näst sist på listan och Katrineholm glider ner på plats 263 från förra mätningens placering på 253.
Rankingen baseras på 14 kriterier., nämligen:

1. resurser till undervisningen
2. utbildade lärare
3. lärartäthet
4. friska lärare
5. lärarlöner
6. kommunen som avtalspart
7. andel barn i förskola
8. betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9
9. betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, SALSA
10. andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9
11. andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till SALSA
12. andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år
13. andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier
14. övergång till högskolan

Och så här placerade sig kommunerna med förra årets placering i parantes.

Trosa 120 (67)
Nyköping 130 (201)
Gnesta 182 (282)
Oxelösund 197 (260)
Eskilstuna 211 (226)
Katrineholm 263 (253)
Flen 267 (286)
Strängnäs 286 (256)
Vingåker 289 (280)

Katrineholm ligger bra till enligt undersökningen vad gäller lärarlöner och andelen elever som klarar gymnasiet inom 4 år men brister när det gäller lärartäthet och låga meritvärden för elever i årskurs nio. Vilket är ungefär vad jag har sagt tidigare. Visst skall lärare ha bra betalt (vem skall inte ha det?) men höjda löner och ökad lönespridning bland lärarkåren leder inte per automatik till bättre skolresultat. Det når vi genom högre täthet av pedagogisk personal, mindre klasser, läxhjälp av pedagogisk personal inom ramen för skoldagen, satsningar på modersmålsundervisning och att vi undviker omorganisationer och skolnedläggningar utan ordentliga beslutsunderlag och konsekvensanalyser.

Rankinglistor skall man alltid ta med en nypa salt. Kriterierna kan alltid ifrågasättas, är de relevanta, borde andra kriterier vara med, vad är syftet och vem är det som gör rankingen, finns det ett eget intresse? Samt det faktum att kommuner som satsar på skolan kan bli omkörda av andra kommuner som satsar lite extra. Trots dessa frågeställningar så inger resultatet ändå anledning att känna oro över skolutvecklingen i Katrineholm.

Läxhjälp i skolan

Har skrivit en motion om att skolorna i Katrineholm skall organisera och erbjuda läxhjälp.

Till Katrineholms kommunfullmäktige-Motion om läxhjälp

En viktig del i skolans uppdrag är att hjälpa eleverna att nå målen. Läxhjälpen i Katrineholms skolor är spretigt. En del skolor erbjuder hjälp och andra inte. En likvärdig skola skall ge alla elever samma möjligheter och kompensera för de enskilda elevernas olika förutsättningar.

Läxhjälp bidrar till att fler får möjligheten att bättre klara sin skolgång. Ett redskap som skulle kompensera dessa begränsningar är om skolan tog ett större ansvar. Många elever i Sverige får ju idag, av olika orsaker, inte hjälp med sin läxläsning utan är hänvisade till kamrater, andra vuxna än sina egna föräldrar eller ideella organisationer för att få hjälp med sina läxor. En del föräldrar till och med köper! läxhjälp till sina barn medans andra inte har råd. Så skall det naturligtvis inte behöva vara. I de fall där skolan anser det vara befogat med läxor så skall skolan också erbjuda samtliga elever hjälp med läxläsning och organisera det inom ramen för eller i anslutning till skoldagen.

Ambitionen är att alla skolor ska erbjuda sina elever läxhjälp efter behov. Det är viktigt att se till att elever som av olika anledningar inte har möjlighet att få hjälp med studierna hemma ändå kan få stöd i att klara sin skolgång.

Hur läxhjälpen organiseras kan se olika ut beroende på hur stora behoven är eller vilken kunskapsnivå som efterfrågas men skall inrymmas inom ramen för skoldagen.

 

Men anledning av ovanstående föreslås fullmäktige besluta:

Att ge utbildningsnämnden i uppdrag att omgående arbeta fram en plan för att på samtliga Kommunala skolor i någon form erbjuda läxhjälp till elever inom ramen för eller i direkt anslutning till skoldagen under ledning av utbildade pedagoger.

 

Tony Rosendahl (V)

Lotta Back (V)

Ett sjukt system!

Resultatskillnaderna mellan eleverna i den svenska skolan ökar när ansvaret för att eleverna skall klara målen läggs på föräldrarna. De elever vars föräldrar har råd att köpa läxhjälp får därmed en fördel gentemot de elever vars föräldrar inte har det. Ansvaret för att klara målen ligger på skolan och då skall skolan också organisera professionell läxhjälp inom ramen för skoldagen om man anser det befogat med läxor. Den här utvecklingen har gjort att det har blivit rena guldgruvan för läxhjälpsföretag. Det är ett sjukt system vi har fått i Sverige!

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/boom-for-laxhjalp-oroar-skolverket-rut-avdrag-for-laxhjalp-har-blivit-en-guldgruva-for-ny-bransch_8457984.svd

Interpellation till kommunfullmäktige om läxhjälp

Jag vill veta hur det ser ut med läxor och möjligheten till läxhjälp på våra skolor i Katrineholm och har därför skrivit följande interpellation.

Interpellation till Bildningsnämndens ordförande Annelie Hedberg (S)

Läxhjälp

Regeringen har nu lyckats skapa ytterligare ett område som kan utnyttjas av de som vill tjäna pengar på offentlig verksamhet, nämligen möjligheten till rutavdrag för läxhjälp. Det här skapar varken en mer likvärdig skola eller en mer kunskapsinriktad skola där rätten till kunskap garanteras genom att skolan kompenserar för elevernas olika förutsättningar, utan bidrar endast till att öka klyftorna i samhället. De som har råd och möjlighet köper något som det egentligen är skolans uppgift att tillhandahålla eleverna.

Många elever i Sverige får ju idag, av olika orsaker, inte hjälp med sin läxläsning utan är hänvisade till kamrater, andra vuxna än sina egna föräldrar eller ideella organisationer för att få hjälp med sina läxor. Så skall det naturligtvis inte behöva vara. I de fall där skolan anser det vara befogat med läxor så skall skolan också erbjuda samtliga elever hjälp med läxläsning och organisera det inom ramen för eller i anslutning till skoldagen.

Med anledning av detta undrar jag hur det ser ut på skolorna i Katrineholm och vill fråga bildningsnämndens ordförande följande:

Erbjuder de kommunala skolorna i Katrineholm hjälp med läxläsning och hur organiseras det?

Om inte. Varför ordnar man inte läxhjälp?

Tony Rosendahl (V)

Läxhjälp

Så har då regeringen med hjälp av SD lyckats skapa ytterligare ett område som kan utnyttjas av de som vill göra sig en hacka på offentlig verksamhet. Möjligheten till rutavdrag för läxhjälp skapar varken en mer likvärdig skola eller en mer kunskapsinriktad skola där rätten till kunskap garanteras genom att skolan kompenserar för elevernas olika förutsättningar, utan bidrar endast till att öka klyftorna i samhället. De som har råd och möjlighet köper något som det egentligen är skolans uppgift att tillhandahålla eleverna.

Många elever får ju idag, av olika orsaker, inte hjälp med sin läxläsning utan är hänvisade till kamrater, andra vuxna eller ideella organisationer. Så skall det naturligtvis inte behöva vara. I de fall där skolan anser det vara befogat med läxor så skall skolan också erbjuda samtliga elever hjälp med läxläsning och organisera det inom ramen för eller i anslutning till skoldagen.