Läxhjälp i skolan

Har skrivit en motion om att skolorna i Katrineholm skall organisera och erbjuda läxhjälp.

Till Katrineholms kommunfullmäktige-Motion om läxhjälp

En viktig del i skolans uppdrag är att hjälpa eleverna att nå målen. Läxhjälpen i Katrineholms skolor är spretigt. En del skolor erbjuder hjälp och andra inte. En likvärdig skola skall ge alla elever samma möjligheter och kompensera för de enskilda elevernas olika förutsättningar.

Läxhjälp bidrar till att fler får möjligheten att bättre klara sin skolgång. Ett redskap som skulle kompensera dessa begränsningar är om skolan tog ett större ansvar. Många elever i Sverige får ju idag, av olika orsaker, inte hjälp med sin läxläsning utan är hänvisade till kamrater, andra vuxna än sina egna föräldrar eller ideella organisationer för att få hjälp med sina läxor. En del föräldrar till och med köper! läxhjälp till sina barn medans andra inte har råd. Så skall det naturligtvis inte behöva vara. I de fall där skolan anser det vara befogat med läxor så skall skolan också erbjuda samtliga elever hjälp med läxläsning och organisera det inom ramen för eller i anslutning till skoldagen.

Ambitionen är att alla skolor ska erbjuda sina elever läxhjälp efter behov. Det är viktigt att se till att elever som av olika anledningar inte har möjlighet att få hjälp med studierna hemma ändå kan få stöd i att klara sin skolgång.

Hur läxhjälpen organiseras kan se olika ut beroende på hur stora behoven är eller vilken kunskapsnivå som efterfrågas men skall inrymmas inom ramen för skoldagen.

 

Men anledning av ovanstående föreslås fullmäktige besluta:

Att ge utbildningsnämnden i uppdrag att omgående arbeta fram en plan för att på samtliga Kommunala skolor i någon form erbjuda läxhjälp till elever inom ramen för eller i direkt anslutning till skoldagen under ledning av utbildade pedagoger.

 

Tony Rosendahl (V)

Lotta Back (V)

Ett sjukt system!

Resultatskillnaderna mellan eleverna i den svenska skolan ökar när ansvaret för att eleverna skall klara målen läggs på föräldrarna. De elever vars föräldrar har råd att köpa läxhjälp får därmed en fördel gentemot de elever vars föräldrar inte har det. Ansvaret för att klara målen ligger på skolan och då skall skolan också organisera professionell läxhjälp inom ramen för skoldagen om man anser det befogat med läxor. Den här utvecklingen har gjort att det har blivit rena guldgruvan för läxhjälpsföretag. Det är ett sjukt system vi har fått i Sverige!

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/boom-for-laxhjalp-oroar-skolverket-rut-avdrag-for-laxhjalp-har-blivit-en-guldgruva-for-ny-bransch_8457984.svd