Vi behöver minska löneklyftorna!

Följande yrkande lämnade jag på gårdagens personalutskott gällande löneprioriteringar 2017. Jag var också starkt kritisk till att vi fick underlaget till beslutet vid sittande bord vilket gjorde att det inte fanns tid att sätta sig in i ärendet djupare och förbereda eventuella synpunkter eller frågor. Som beslutsfattare är det viktigt att vi får handlingarna i god tid före möten. Det handlar om respekten för den demokratiska processen helt enkelt. Vänsterpartiet vill minska löneklyftorna i kommunen, inte öka de.

Yrkande. Löneprioriteringar 2017

En lönesatsning på lärare och sjuksköterskor är lovvärd, speciellt på de lärare som inte omfattades av det statliga lärarlönelyftet. Det finns dock andra yrkesgrupper i kommunen som man bör titta på om man vill behålla och rekrytera personal. Det kan handla om undersköterskor, barnskötare, personliga assistenter med flera. Problemet i kommunen är inte för liten lönespridning. En kommunal lönepolicy ska syfta till att minska löneklyftorna, inte öka de.

Jag yrkar att:

Prioriteringen görs om för att inkludera fler yrkesgrupper i lönesatsningen enligt ovan.

Tony Rosendahl (V)
Katrineholm 15/3–2017

Vänsterperspektiv tack!

På gårdagens kommunstyrelsemöte behandlades underlaget till kommunstyrelsens budget. Jag tyckte att det saknades lite vänsterperspektiv och föreslog ett antal punkter som skulle arbetas in i underlaget inför den kommande budgeten. Naturligtvis avslogs alltihop av den socialmoderata majoriteten. Här nedan kan ni ta del av vad jag yrkade.

Ärende: Förslag till Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2016-2018
Yrkande:

I förslaget till nämndens underlag för övergripande plan med budget nämns, bland annat, ingenting om personalfrågor. Vänsterpartiet yrkar att följande tillägg arbetas in i underlaget.

• Att projektet Heltid en rättighet-Deltid en möjlighet återupptas.
• Att en lönekartläggning under 2016 påbörjas för att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män och höja de lägsta lönerna för att minska löneklyftorna i kommunen.
• Att en enhetlig friskvårdspolicy för samtliga kommunens anställda införs.
• Att krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet och meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar införs för leverantörer och underleverantörer.

Investeringar.

Vänsterpartiet yrkar även att i investeringsbudgeten, där vi i stort är positiva till majoritetens förslag, så skall de 5 miljoner per år som är avsatta för stortorget 2016 och 2017 utgå.
I övrigt så avser Vänsterpartiet att återkomma i budgetprocessen i höst med ett eget budgetförslag då vi förhoppningsvis har fått ett bättre och mer utförligt underlag att utgå ifrån.

Tony Rosendahl Katrineholm
Gruppledare för Vänsterpartiet 26/8-2015