Pressmeddelande från Vänsterpartiet i Katrineholm om den nya majoriteten.

Valresultatet i kommunvalet i Katrineholm gav på pappret en rödröd majoritet. Vi i Vänsterpartiet i Katrineholm var öppna för ett samarbete med socialdemokraterna under den kommande mandatperioden vilket vi också framförde till Göran Dahlström (kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm)och Fredrik Olovsson (Ordförande för S i Katrineholm). Från vår sida ställdes inga absoluta krav eller villkor utan vi var öppna för att diskutera alla aspekter av en eventuell uppgörelse med utgångspunkt i de frågor vi har en gemensam syn på i våra respektive partiprogram och manifest bland annat arbetsrätt, rätt till heltid, jämställda löner, tanken om det solidariska samhället och alla människors lika värde. Vi finner det anmärkningsvärt att socialdemokraterna i Katrineholm återigen väljer ett samarbete med moderaterna i direkt strid med vad majoriteten av våra partiers väljare vill. Utifrån detta kan vi bara dra slutsatsen att socialdemokraterna i Katrineholm själva anser att de har mer gemensamt med borgerligheten än med andra partier inom arbetarrörelsen. Vänsterpartiet kommer under mandatperioden att fortsätta driva en konstruktiv och aktiv oppositionspolitik.

Tony Rosendahl Förstenamn till fullmäktige
Lotta Back Gruppledare
Thomas Selig Ordförande

Högerut eller vänsterut i Katrineholm?

Nu går vi in i valrörelsens två sista veckor. Det har varit intensivt med debatter, planering, valarbete och allt annat som hör valrörelsen till. I Katrineholm känns valtemperaturen dock fortfarande lite ljummen. Tonen är än så länge någorlunda god mellan partierna (vilket det bör vara också) och debatterna lyfter inte riktigt. Det kan ha att göra med debattfomatet också där man i till exempel en radiodebatt mellan 8 partier får minimalt med tid och ofta får nöja sig med oneliners. För egen del blev det bättre läge när Sverigedemokraterna uteblev från den debatt som jag var inbjuden till som ordnades av Katrineholms Kuriren där man ville låta partierna möta varandra två och två för att få en mer livlig diskussion. För min del innebar det att jag fick desto mer utrymme för att plädera för vänsterpartiets politik när debattmotståndaren inte tordes dyka upp.

Hur valutgången i Katrineholm blir är en öppen fråga och hur väljarna kommer att bestraffa eller belöna samarbetet mellan socialdemokraterna och moderaterna är något som fler än jag ser framemot med spänd förväntan. Socialdemokraterna i Katrineholm går till val för att få egen majoritet säger de men de tiderna är förbi. Om S vill fortsätta styra så måste de göra det i samarbete med ett annat eller andra partier och huruvida S och M tänker fortsätta styra ihop om de får majoritet kommer vi att få reda på ganska snart efter att röstsiffrorna har kommit in på valnatten. I ett läge där samarbetet mellan S och M har ändrat både spelplanen och spelreglerna i kommunpolitiken och där S inte vill ha med oss att göra så är det naturligt för vänsterpartiet att sondera terrängen och se om det finns möjlighet att få genomslag för vår politik i andra konstellationerna. Vi säger dock med kraft nej till samarbete med SD!

Vänsterpartiet kommer att gå fram i Katrineholm och vi räknar kallt med att få fler mandat än de två vi har idag i fullmäktige. Hur många mandat valresultatet räcker till återstår att se men en fördubbling borde inte vara omöjligt. Om vi hamnar i ett läge där det finns en rödröd eller rödgrön majoritet i fullmäktige så borde det finnas, som jag ser det, en naturlig vilja till att sy ihop en överenskommelse. Men som alltid, för min del, handlar det om vilket genomslag vi kan få för vänsterpolitik. I ett läge där det finns en rödröd eller rödgrön majoritet så kommer socialdemokraterna att ställas inför valet att samarbeta vänsterut eller högerut. Efter förra valet valde de högern. Kommer de att fortsätta på den inslagna vägen?