Stoppa hyreschocken – nej till marknadshyror

Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 15 april 2021

Snart kan marknadshyror bli verklighet i Sverige. Det skulle innebära kraftigt höjda hyror för alla hyresgäster. Regeringen och deras samarbetspartier planerar att införa marknadshyror vid nybyggnation vilket innebär att gå från det system vi har idag, där Hyresgästföreningen och hyresvärden tillsammans förhandlar fram hyran, till ett system där hyresvärden själv får bestämma vad din lägenhet ska kosta dig varje månad. Det här förslaget kommer naturligtvis att påverka även hyrorna i de befintliga hyresrätterna. I Katrineholm skulle till exempel en hyresrätt som idag kostar 6 000 kronor i månaden få en månadshyra på 7 800 kronor. En höjning på 1 800 kronor! Vem har råd med det?

Enligt januariavtalet ska en ny lagstiftning kring fri hyressättning vara på plats så snart som 1 juli 2021, varför det inte finns någon tid att spilla om förslaget ska kunna stoppas. Den 18 april planeras en landsomfattande kampanj mot förslaget om marknadshyror där hyresgäster, organisationer och föreningar visar sitt motstånd mot förslaget. Hyresgästföreningen samlar in namnunderskrifter mot förslaget. Du kan också påverka genom att ta kontakt med din lokala hyresgästförening och tillsammans planera hur ni vill protestera mot förslaget.

Vi i Vänsterpartiet vill inte se marknadshyror i Sverige, Vi kommer att ta strid för att så inte sker. I första hand är vårt mål att väcka opinion och mobilisera mot förslaget, och på så sätt se till att det aldrig läggs fram. Om regeringen trots allt lägger fram lagförslag som innebär att marknadshyror införs så kommer vi att rikta en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven. Undersökningar visar att mellan 60 till 70 procent av svenska folket är emot marknadshyror. Ändå kan det snart bli en verklighet, om Socialdemokraterna och högerpartierna får bestämma. Förslaget om marknadshyror innebär ett systemskifte på den svenska bostadsmarknaden där profiten kommer att sättas före människors behov av bostad. Låt oss tillsammans stoppa detta förslag. Det är dags att vi säger ifrån!


Tony Rosendahl Gruppledare Vänsterpartiet Katrineholm
Rue Lindkvist Styrelseledamot Vänsterpartiet Katrineholm

V bör rösta nej till Löfven!

Pratet om att om V fäller en S, MP regering så är vi ansvariga för att det istället blir en M, KD regering stödd av SD är rent ut sagt nonsens. Politiken blir lika illa oavsett vilken regeringskonstellation av de två det skulle bli. Uppgörelsen mellan S, C, L och MP innebär fyra år av ökande ekonomiska klyftor i samhället, försämrad arbetsrätt, marknadshyror och lönedumpning. Det blir ett val mellan pest eller pest. Glöm inte att C har en extremliberal ekonomisk politik, kanske den extremaste i hela borgerligheten och stora delar av den har man fått igenom i överenskommelsen. Det är mer borgerlig politik i den här överenskommelsen än vad det var när alliansen själva hade regeringsmakten. SD argumentet faller då delar av uppgörelsen innehåller SD politik. SD har redan fått det inflytande man säger sig vilja förhindra. Språktest, förlängning av tillfälliga uppehållstillstånd, prov i samhällskunskap för medborgarskap. S själva har öppnat för tiggeriförbud med mera med mera. Dessutom har C och L målat in Sig I ett hörn. Om V fäller förslaget hur kan de med någon trovärdighet släppa fram en M Kd regering stödd av SD när hela deras taktik sedan valet enligt de själva gått ut på att hindra SD att få inflytande? Avgörandet om man vill släppa fram en M, KD regering och ge SD mer inflytande ligger hos C och L, inte V.