Schyssta villkor!

Insändare inskickad till lokalmedia
Det är inte bara våra anställda i kommunen som skall ha bra arbetsvillkor, något som vänsterpartiet arbetar för, det gäller även för de företag som kommunen anlitar och de bolag som kommunen är delägare i. Personalen är verksamhetens viktigaste resurs, både inom det offentliga och det privata. Etik är en viktig del av en god kvalité. Bra villkor för anställda garanterar god kvalité i verksamheten. Därför tycker vi att det är viktigt att ställa krav på schyssta villkor vid kommunala upphandlingar. Lönedumpning och socialdumpning skall inte få användas som en konkurrensfördel!
De Katrineholmare som tycker att bra arbetsvillkor, löner, meddelarfrihet och kollektivavtal är en viktig del av en fungerande arbetsmarknad och att kommunen skall föregå med gott exempel kan lägga sin röst på Vänsterpartiet i höstens val. Vi kommer att ställa krav på kollektivavtal och meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar och i de bolag kommunen är delägare i.
Tony Rosendahl
Vänsterpartiet Katrineholm