Med förhoppning om en varmare och mer solidarisk 2016

2015 blev på många sätt ett år som präglades av både solidaritet men också av främlingsfientlighet, terror och politiska kullerbyttor. De stora flyktingströmmarna från Mellanöstern med mediabilder av människor som flyr för sina liv i överfulla båtar på Medelhavet mobiliserade många solidariska människor i Sverige med insamlingar och manifestationer. Jag minns stolt hur jag och många partikamrater med mig deltog i en manifestation i Malmö i september till stöd för flyktingmottagning som samlade 6 till 7 tusen deltagare.

Tyvärr möttes vågen av solidaritet snabbt med en våg av terror, samt av kappvändningar från politiskt håll. Moderaternas öppna hjärtan förvandlades snabbt till kalla hjärtan, Löfwens welcome refugees förvandlades till refugees not welcome och regeringen beslutade om att införa gränskontroller för att i praktiken sätta asylrätten ur spel. Decemberöverenskommelsen dödades från borgerligt håll. Flyktinguppgörelsen blev mest en uppgörelse om borgerlig arbetsmarknadspolitik och inskränkningar i asylrätten. Terrorattentat mot flyktingboenden blev vardagsmat och en dödlig terrorattack riktades mot en skola i Trollhättan.

I Katrineholm skyller socialchefen hemlöshet på de hemlösa själva samtidigt som den socialmoderata majoriteten säger att de inte bedriver välgörenhet. Därför villl man inte solidariskt hjälpa till med fördelning av de flyktingar som kommer till Sverige. Solidaritetstanken är död i den politiska ledningen i Katrineholm. Den politiskt tillsatte S märkta överförmyndaren efterlyste åtgärder för att få bukt med tiggeriet och stoppa invandringen med klassiska SD argument om att ”båten är full”.  S kommunalrådet i Eskilstuna föreslår kommunarrest för nyanlända.

2015 var på många sätt ett kallt år som tog fram både det bästa och det sämsta hos människor där de flesta partierna snabbt kollapsade och började en anpassning till SD.s politik vilket försvarades genom uppenbara lögner om ” systemkollaps” med mera.

Vi får hoppas att 2016 för med sig en vändning och att de goda krafterna i Sverige kan mobilisera sig.

Gott nytt år på er!

Dags att se över överförymndarskapet.

Överförmyndarens lämplighet kan starkt ifrågasättas efter hens senaste inlägg på fb om att stoppa alla invandring och flyktingmottagning.

http://kkuriren.se/nyheter/katrineholm/1.3366733

Överförmyndaren i Katrineholm är bland annat ansvarig för godemän för ensamkommande flyktingbarn och det får inte råda någon tvekan om viljan från överförmyndaren att fullfölja sitt uppdrag och ansvar på ett professionellt sätt utan fördomar eller färgad av politiska åsikter. Jag vill hedra de socialdemokrater som tagit avstånd från överförmyndarens ståndpunkter och anser att de inom s i Katrineholm som försöker släta över det hela agerar ryggradslöst.

De som påstår att ”båten är full”, som överförmyndaren har gjort på sin FB sida, och som hävdar att bostadsbrist, arbetslöshet, fattigdom medmera beror på flyktingmottagning och rumänska tiggare ska påvisa sambanden. Det har de inte gjort. De brister som finns idag beror på flera decennier av en felaktig ekonomisk politik, sned inkomstfördelning och nedmontering av välfärden med ökade klyftor som resultat, inte på flyktingbarn. Ett stopp för mottagning ändrar ingenting, möjligtvis gör det några SD.are och andra rasister gladare men pensionärerna och andra kommer inte att få det bättre.

Det finns all anledning att se över hur vi i fortsättningen ser över tillsättande av överförmyndaren. Kanske genom till exempel inrättande av en överförmyndarnämd. Det Finns för och nackdelar med allt. Fördel med enbart överförmyndare kan vara kortare handläggningstider och fördel med nämndorganisatiion är fler erfarenheter och infallsvinklar och en minskad arbetsbörda på överförmyndaren. Men det finns all anledning att diskutera formerna för hur vi sköter uppdraget i kommunen i framtiden. Det är inte enbart de senaste dagarnas diskussion som ligger till grund för detta då även revisorerna har haft synpunkter på hur överförymndarskapet har fungerat i Katrineholm.