Senaste från kommunfullmäktige

14039996_1054070104708005_4354111971075276319_n

Igår hade vi årets sista kommunfullmäktigemöte och ett av ämnena som avhandlades på dagordningen var Vänsterpartiets motion om att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram förslag på hur man bäst kan avskaffa de delade turerna i kommunernas verksamhet. Vi yrkade att: Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med politiker, tjänstemän och fackliga representanter för att arbeta fram förslag på hur man bäst avskaffar de delade turerna i kommunens verksamheter.

Tyvärr röstades motionen ner av majoriteten, S och M, och de övriga partierna L, C, MP, KD och SD.

I svaret som vi fick på vår motion efter beredningen så var det genomgående temat att då vi just nu håller på och genomför (Vänsterpartiets förslag) rätt till heltid så behöver all fokus och energi ligga på det projektet. Vi har ingenting emot att våra förslag genomförs. Det tycker vi är bra, men vi anser också att det finns möjlighet att dra igång ett projekt kring de delade turerna också. De båda frågorna hänger dessutom ihop. Det är märkvärdigt om en kommun som Katrineholm inte skulle klara av att arbeta med dessa två frågor samtidigt. Vi  tolkar dock svaren på vår motion som att majoriteten inte helt avvisar tanken om att i framtiden se över möjligheten att avskaffa de delade turerna i kommunens verksamheter.

Vård och omsorgsförvaltningen skrev också att en sådan förändring att avskaffa delade turer skulle bli en kostsam affär. Om det nu är pengar man vill prata om så är det klart att det kommer att bli nödvändigt att skjuta till medel för ett sådant projekt. Men vi får också se till vad man tjänar i det långa loppet i form av gladare, piggare och friskare personal. De sjukskrivningstal som vi har i kommunen idag talar sitt tydliga språk.

Vi noterar också att majoriteten i sin kommunplan skriver att arbetet för att minska omfattningen av de delade turerna ska fortsätta. Därmed kan vi konstatera att vår motion faktiskt ligger i linje med vad majoriteten själva säger att de vill.

En annan viktig punkt som avhandlades igår var det nya förslaget till översiktsplan för landsbygden som vi hade en del synpunkter på vad gäller förslaget om att inrätta ett antal LIS områden. (Landsbygdsutveckling i strandnära områden). Här nedan kan ni läsa vårt yrkande gällande översiktsplanen.

Översiktsplan för landsbygden – Yrkande Fortsätt läsa ”Senaste från kommunfullmäktige”

Yrkanden, reservationer och särskilda yttranden

För den som är intresserad så finner ni här nedan en sammanställning av de yttranden, yrkanden och reservationer som jag lämnade på senaste kommunstyrelsemötet. Längst ner finns en länk också till handlingarna.

Reservation KS Motion om årliga lönekartläggningar

Reservation KS Heltid

Särskilt yttrande Markanvisningsavtal för bostadsändamål Gersnäs 38

Yrkande Återremittering av Markanvisningsavtal för bostadsändamål Sandbäcken 31

Resevation KS Markanvisningsavtalet Sandbäcken

Länk till kommunstyrelsens handlingar 23/3-2016