Bra med en parkeringsstrategi.

Parkeringssituationen i Katrineholm är en ständig källa till diskussion. I samband med att vi tog en handelspolicy på måndagens kommunfullmäktige så blev det en längre diskussion om parkeringsplatser i centrum. Handelspolicyn berörde själv just parkeringar.

Från vänsterns sida var vi nöjda med de förändringar som vi hade fått igenom i dokumentet.

Man hade tagit bort skrivningarna om framtida byggnationer på torget. Sånt hör ju inte hemma i en handelspolicy. Man kan inte i ett policydokument föregå beslut som skall fattas politiskt.

Vi var också nöjda med den skrivning om kontorslokaler i centrum som togs med i policyn.

Men det fanns fortfarande frågetecken kring parkeringssituationen. I dokumentet så skriver man att man vill upprätthålla en strikt konkurrensneutralitet när det gäller våra handelsområden, centrum och lövåsen, och inte införa taxor eller pålagor som inte ensidigt gynnar eller missgynnar det ena området. Det handlar i praktiken om parkeringsavgifter. Jag tror att det inte kommer att hålla i längden. På lövåsen är marken privatägd och där kommer man förmodligen aldrig att införa parkeringsavgifter.

I centrum vill vi förtäta och bygga, bostadsbyggandet har tagit fart och det är bra. Samtidigt försvinner parkeringsplatser som kommer att behöva ersättas av garage eller parkeringshus.
Parkeringsgarage måste finansieras och då kan förmodligen inte parkeringen i centrum i längden vara avgiftsfri och då faller den skrivning om konkurrensneutralitet som finns i handelspolicyn och som antogs av kommunfullmäktige. Hur löser vi den ekvationen?

Därför kan det vara klokt att ta fram en parkeringsstrategi och därför röstade vi också för en återremiss som centerpartiet föreslog för att ta fram en parkeringsstrategi som komplement till handelspolicyn.

Diskussionen om parkeringsplatserna kommer att fortsätta!