Ett ödesval.

Valet nu på söndag blir ett ödesval. Under åtta år har regeringen Reinfeldt medvetet fört en politik som har ökat klyftorna i Sverige och dragit isär samhället. Välfärden har urholkats, våra gemensamma försäkringssystem raserats och arbetslösheten stigit.

Valet blir ett val mellan vänster och höger, mellan solidaritet eller egoism, mellan byggandet av ett välfärdssamhälle eller ett samhälle med massarbetslöshet. Ett samhälle där var och en får bidra efter förmåga och där alla kan vara säkra på att få hjälp efter behov, eller ett samhälle med stora ekonomiska och sociala klyftor. Sverige har inte råd med fyra år till av borgerlig politik, privatiseringar och en skola i förfall.

SD kan inte av någon betraktas som ett seriöst alternativ.
Den som tror att järnrörsviftande huliganer är lämpade och mogna att styra landet skall nog tänka om. Om man tror att ett parti som grundar sin politik på att göra skillnad på människor baserad på deras ursprung eller hudfärg på något sätt kan föra en politik som leder landet framåt så har man grovt misstagit sig. SD har konsekvent röstat med regeringen, varit med och skapat skatteklyftan mellan pensionärer, arbetslösa, sjuka och de med arbete. Man vill lägga ner folkhögskolorna och urholka de fackliga rättigheterna och visar därmed att man är ett bildningsfientligt och arbetarfientligt högerparti som bidrar till de ökande klassklyftorna i Sverige samtidigt som man pekar ut invandrare som skyldiga till de problem i Sverige som man själva har varit med och skapat.

I Katrineholm har S och M styrt i en ohelig allians sen 2010. Det är ett styre som för Katrineholms bästa måste brytas. Det är endast med Vänsterpartiet som politiken kan vridas åt rätt håll. Det är endast med Vänsterpartiet som vi kan påbörja arbetet med att införa rätten till heltid för våra anställda i kommunen, att påbörja arbetet med att avskaffa de delade turerna och att garantera att mer kommunal verksamhet inte privatiseras. Det kommer inte att ske med moderaterna vid makten. Ett fortsatt S och M styre innebär en politik i kommunen som fortsätter sin vandring högerut.

Söndagens val blir som sagt ett ödesval för både Katrineholm och Sverige.

Vänsterpartiet behövs för att stoppa vinstuttagen i välfärden!

Det kommande valet den 14 september handlar om att välja vilket samhälle vi vill ha i Sverige. Det är ett val mellan höger och vänster.

Vill vi ha en politik som ger ökade klyftor? Eller vill vi ha en politik som minskar klyftorna och ökar jämlikheten i Sverige? Vill vi ha en politik som gynnar banker, storfinanser och vinstuttag ur välfärden? Eller vill vi ha en politik som sätter medborgaren och välfärden först?

Det är ganska enkelt egentligen. Om man vill ha en politik i Sverige som medvetet håller arbetslösheten på en hög nivå, samtidigt som man monterar ned välfärden och a-kassan för att kunna skapa en låglönemarknad och som ökar klyftorna i samhället med en ökande fattigdom och i dess spår, ja, då röstar man på högern. Om man vill ha en politik för full sysselsättning, jämlikhet och antirasism där vi bryter de maktstrukturer som finns idag och som stoppar vinstuttag från välfärden, som minskar klyftorna, som ökar jämlikheten och jämställdheten, så röstar man på vänstern.

Sverige har inte råd med fyra år till av borgerlig politik. Sverige har inte råd med fyra år till av utförsäljningar, privatiseringar, massarbetslöshet, fattigdom och egoism. Ett starkt vänsterparti blir en garant för en annan politik och därför är varje röst på vänstern viktig för att det är endast med ett Vänsterparti som sitter i regeringen som vi kan ändra på den politik som förs idag. Det är endast med ett Vänsterparti som sitter i regeringen och i styret av våra landsting och kommuner som vi kan stoppa privatiseringar av det offentliga, av det vi äger tillsammans. Det är endast med Vänsterpartiet som man kommer att sätta ett stopp för vinstuttag i välfärden. Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer inte tillsammans eller i samarbete med borgerliga partier att åstadkomma detta.

Därför behövs Vänsterpartiet i både regeringen och i styret i landstinget och de sörmländska kommunerna.

Tony Rosendahl Vänsterpartiet Katrineholm