Friskolekommiténs förslag=dåligt, flummigt och ett slag i luften

Sexpartiöverenskommelsen inom Friskolekommitén och dess förslag kan inte betecknas som annat än ett slag i luften. Frågan om vinstuttag berördes inte och därmed är det fortsatt fritt fram för riskkapitalister och friskolekoncerner att fortsätta plocka ut skattekronor som vinst från svenska kommuner, skattekronor som behövs till utbildning, elever och lärare, ingenting annat.

Det som kommitèn kommit fram till kan inte heller betecknas som något annat än flum. Ägarna måste i framtiden vara seriösa och långsiktiga? Det ger onekligen utrymme till vida tolkningar. S vek ner sig och följde inte sitt eget kongressbeslut om ett kommunalt veto vid etablering av nya kommunaltfinansierade privatskolor (Friskolor). Endast ”samråd” skall ske med kommunen när en privatskola etablerar sig i en kommun.

S, M, MP, C, KD, FP är alltså överens om fortsatta vinstuttag i den svenska skolan, till skillnad mot Vänsterpartiet som vill vårda varje skattekrona och använda pengarna till det de är avsedda till, utbildning-inte vinster.

Friskolereformen är och förblir ett sänke för den svenska skolan och kommer att fortsätta att utarma det svenska utbildningssystemet när alltmer av pengarna som behövs till skolorna (100-tals miljoner) plockas ut som vinster.

Granska även privatskolorna

Katrineholms-Kuriren har i en rad artiklar granskat den kommunala skolan i Katrineholm. Jag ser med spänd förväntan fram emot en granskning från Kurirens sida av även privatskolorna som poppar upp som svampar i i höstregnet i kommunen. En granskning av lärartäthet, elevgruppers socioekonomiska bakgrund,  tillgänglighet, hur mycket vinst tar man ut, hur mycket återinvesteras i skolan,  hur använder de våra skattemedel, får kommunen betala ersättning till privatskolorna som överstiger de faktiska kostnaderna för till exempel lokaler? Det här är frågor som intresserar många Katrineholmare och som man vill ha svar på. Jag utgår ifrån att privatskolorna  i kommunen välkomnar och öppnar sina dörrar för en granskning av vår lokaltidning.