En märklig föreställning

Årets budgetfullmäktige blev en märklig föreställning. Den socialmoderata alliansen vägrade, med några få undantag, prata om sin egen budget. Varför kan man undra? För att slippa diskutera bristerna i sitt eget förslag? Bättre då att flytta fokus på annat. Man kritiserade även oss som ville ge mer pengar till Socialnämnden för att de ska klara den lagstadgade verksamheten. Argumentet var att Socialnämnden inte ska ha mer pengar eftersom det finns ett stort svart hål där! Vad det svarta hålet bestod av eller hur det hade uppstått eller vad man gjorde för att täppa till den kunde man inte redovisa. Barnfattigdomen var något majoriteten ville undvika att diskutera också. Rädda Barnens och lärarförbundets rapporter avfärdade man som partsinlagor och särintressen förmodligen för att man i Katrineholm ligger i botten, plats 286 av 290, på dessa listor. Svensk Näringslivs rankinglista ansågs däremot vara en trovärdig och prestigefylld lista att vara på. Från Vänsterpartiets sida kommer vi att fortsätta att lyfta barnperspektivet i kommunen och fortsätta arbetet för en mer jämlik kommun.

Tony Rosendahl
Gruppledare för Vänsterpartiet

Hur går det med utredningen av barnfattigdomen?

För snart två år sedan motionerade vi från Vänsterpartiets sida om att barnfattigdomen i kommunen skulle utredas och att förslag på hur man kan lindra effekterna tas fram. Motionen bifölls några månader senare. Rädda barnens årliga rapport som kom ut i December ( http://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-gor/sverige/samhallets-ansvar/barnfattigdom/rb_fattigdom_2014_klar2_webb_.pdf ) visade på att vart femte barn i Katrineholm lever i ekonomisk utsatthet. Därför är det viktigt att utredningen prioriteras och konkreta förslag presenteras snarast. Mot den bakgrunden har jag skickat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur det går med utredningen.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström om utredning av barnfattigdomen i Katrineholms kommun.

I oktober 2013 biföll Katrineholms kommunfullmäktige en motion från Vänsterpartiet om att utreda barnfattigdomen i kommunen. Vi yrkade då att:

En utredning av barnfattigdomen i Katrineholms kommun görs omgående.

Samt att utredningen ska komma med konkreta förslag på hur vi från kommunens sida kan mildra konsekvenser av barnfattigdomen.

I motionen tog vi bland annat upp förslag på vad kommunen skulle kunna göra för att mildra effekterna av barnfattigdom till exempel gratis frukost för skolelever, nattbarnomsorg med mera.

Uppdraget skulle också återrapporteras till kommunstyrelsen senast april 2014.

Nu har det gått 19 månader sen motionen bifölls och vi har fortfarande inte hört någonting om hur arbetet med utredningen fortskrider.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström följande.

Hur långt har man kommit i den utredning av barnfattigdomen som kommunfullmäktige har beslutat om?

När kommer de konkreta förslagen för att mildra konsekvenserna av barnfattigdomen att presenteras?

Tony Rosendahl
Gruppledare för Vänsterpartiet
Katrineholm 8/5-2015