Det finns hopp!

Det finns hopp, och den våg av solidaritet och insatser som enskilda människor har gjort den senaste tiden för att hjälpa människor som är på flykt är glädjande. Är det kanske början på en ny vändning i samhällsdebatten, kanske till och med en ny folkrörelse som är på uppgång?

Tyvärr har normaliseringen av SD och deras vidriga åsikter gått långt. Politiker från både S och borgerligheten, både lokalt och riks har anammat både deras retorik och agenda. Därför måste kampen mot rasismen fortsätta med oförminskad kraft överallt där den sticker upp sitt fula tryne, vare sig det är i fullmäktige, på våran arbetsplats eller på festen där de rasistiska skämten haglar. Vi får aldrig acceptera och vi får aldrig ge vika för den röta som har spridit sig och infekterat det svenska samhället idag!

Därför blir jag glad och känner hopp när jag ser hur människor omkring mig, både i och

Från manifestationen i Malmö.
Från manifestationen i Malmö.

utanför partiet engagerar sig, skänker kläder och hygienartiklar, ger pengar och lägger ner stora delar av sin fritid på att ordna insamlingar och andra hjälpinsatser. Jag känner hopp när tusentals människor samlas till en gemensam manifestation för solidaritet på Stora Torget i Malmö. Jag känner hopp och stolthet när jag står där på torget bredvid partikamrater och andra människor från hela landet och känner att vi är en del av någonting stort som sker i Sverige dessa dagar.

Det finns hopp!

Läs gärna Seligs blogg.

Glöm aldrig!

Det är idag 70 år sedan Auschwitz befriades och den nakna brutala sanningen om nazisternas brott mot mänskligheten visades öppet för omvärlden. Glöm aldrig! Varje dag måste vi ta ställning mot nazism, rasism och intolerans för att inte historien skall upprepa sig. Vare sig det handlar om att bemöta vardagsrasismen vid köksborden eller på arbetsplatserna eller att ta avstånd från lokalpolitiker som fiskar i grumliga vatten så har vi ett ansvar för att inte historiens mörkaste perioder återigen får ett fotfäste i vårt samhälle.

Mångfald, inte enfald

Katrineholm har under helgen besudlats av rasistiskt och nazistiskt klotter. I flera bostadsområden har rasistiska budskap och hakkors målats på fasader, väggar och trottoarer. En av de som upptäckte detta på lördag morgon var vänsterpartiets ordförande Thomas Selig som också lämnade in en polisanmälan.

Rasismen visar sitt fula tryne då och då i Katrineholm och Sörmland. Ibland i form av rasistisk klotter, ibland i form av hatbrott, ibland i form av politiska utspel från lokalpolitiker. Men jag tror och hoppas att de som sprider rasistiska budskap i realiteten utgör en liten minoritet av befolkningen. Vi som tror på ett jämlikt samhälle och alla människors lika värde oavsett bakgrund är långt fler.

Man kan lätt bli modfälld när rasistiska budskap gång på gång kommer till uttryck i olika former. Men det finns ljus i mörkret. I Eskilstuna deltog 1000 personer i en antirasistisk manifestation på lördagen. I Katrineholm har ungdomar, i väntan på en sanering, på eget initiativ täckt över det vidriga klottret med kärleksbudskap. Dessa ungdomar är de som i framtiden kommer att ta över efter vår generation. Det är de som är våra blivande lärare, fritidsledare, arbetare, tjänstemän och politiker och det är de demokratiska och humanistiska värderingarna som de har visat prov på i helgen som också kommer att genomsyra det samhälle som de kommer att ta över.

I Katrineholm, tror jag, så välkomnar majoriteten av dagens ungdomar, men även flertalet Katrineholmarna mångfalden, inte enfalden.

Dags att ta avstånd

Den som tiger samtycker brukar man säga och i Katrineholm pågår väldigt mycket tigande inom socialdemokratin och hos deras allierade, moderaterna, om Göran Dahlströms ständiga utfall mot invandring. Men inte bara i kommunen, även i distriktet och på riksnivå tiger man om detta. När kommer ni inom S att ta bladet från munnen, stå rakryggade och ta avstånd från främlingsfientlig retorik och politik a´la SD inom era egna led? När tar ni avstånd från politiken att ställa grupp mot grupp? För det är väl inte så att ni samtycker, och det är väl inte så, att ni är tillfreds med att de enda i kommunen som är nöjda med er politik utöver er själva är SD?

Läs den här krönikan i Eskilstuna Kuriren.

http://ekuriren.se/ledareasikter/signerat/1.1507940-katrineholmslusen-i-den-roda-fanan

Bristande insikt eller……..

Kommunalrådet Göran Dahlström (S) säger att han inte tar åt sig av att i femton års tid ha blivit kallad för rasist för sina åsikter kring invandring. Det tyder på antingen en djup bristande insikt om rasism, integrationsfrågor och om sina egna fördomar eller så struntar han fullständigt i kritiken då den träffar nära målet.