Dags att prioritera ungdomars möjlighet till eget boende och arbete

Foto. Tony Rosendahl
Foto. Tony Rosendahl

Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 30/8 – 2017

Många ungdomar har idag svårt att komma in på arbetsmarknaden. Man hänvisas ofta till korta tidsbegränsade anställningar, vikariat eller sms anställningar. Fast heltidsanställning är för många en avlägsen dröm. Det är bland unga som de osäkra anställningarna är vanligast och förväntningarna utnyttjas mest av mindre nogräknade arbetsgivare. Det blir ett hinder för unga människor idag som vill flytta hemifrån och skaffa eget boende och familj. Höga hyror, bostadsbrist och svårigheter att få lån för att man inte har en fast anställning sätter käppar i hjulet för unga människor idag som tvingas bo kvar hemma hos föräldrarna och ta ekonomisk hjälp av släkt och vänner om man vill skaffa ett eget boende.

Det här vill Vänsterpartiet ändra på. För att komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten krävs politiska åtgärder. Därför har Vänsterpartiet förslag för att avskaffa allmän visstid och stärka rätten till heltid. Vi vill att unga arbetslösa garanteras utbildning, praktik eller arbete med avtalslön senast efter 90 dagars arbetslöshet. Att unga arbetslösa ges rätt till en fullständig gymnasieutbildning genom Komvux. Att unga arbetslösa ges rätt att få en yrkesinriktad utbildning genom arbetsmarknadsutbildning, yrkesvux eller Yrkeshögskolan

Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen, och störst är bristen på hyresrätter. Unga människor är värda att kunna flytta hemifrån och påbörja sina vuxenliv. Vänsterpartiet menar att politiken kan och bör ta ett aktivt ansvar för att komma till rätta med bostadsbristen.

Tillsammans med regeringen har vi därför under den här mandatperioden infört olika former av investeringsstöd i syfte att öka byggandet av miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror. Vi har även infört ett upprustningsstöd som ska gå till renoveringar av flerbostadshus i miljonprogramsområdena runt om i landet.

Patrik Renfors                    Distriktsordförande för Vänsterpartiet Sörmland

Tony Rosendahl                         Gruppledare för Vänsterpartiet Katrineholm

Budgetfullmäktige Katrineholm 2016

15170921_1138184976296517_775129092510270506_n

I måndags hade vi budgetfullmäktige i Katrineholm. Som väntat blev det majoritetens budgetförslag som gick igenom. Vänsterpartiet hade lagt ett eget förslag som finns att läsa här på bloggen i ett tidigare inlägg. Här kan ni läsa mitt inledningsanförande från mötet.

Ordförande, ledamöter och åhörare. Vi närmar oss nu 2017, ett historiskt årtal då Katrineholm fyller 100 år. 1917 var ett omvälvande år. Första världskriget rasade för fullt i Europa, vi hade den ryska revolutionen och i Katrineholm hade vi brödupproret. Men det är inte bara Katrineholm som fyller år utan även Vänsterpartiet har 100-års jubileum under 2017.

Läget i omvärlden idag ger naturligtvis anledning till både eftertanke och oro. Det som sker ger också ringar på vattnet som påverkar oss i Sverige. Krigen i mellanöstern, osäkerheten efter det amerikanska presidentvalet och framväxten och hotet från antidemokratiska krafter gör att det är viktigare än någonsin att styra bort från en nyliberal ekonomisk politik som har ökat klyftorna i samhället och styra om till en politik för ökad jämlikhet och jämställdhet, för ekonomisk demokrati och för en politik som utjämnar klyftorna i samhället.

Fortsätt läsa ”Budgetfullmäktige Katrineholm 2016”

Dags för en översyn av motionshanteringen!

På gårdagens kommunfullmäktige var det dags att ta ställning till de två motioner om deltider och rätt till heltid som vi från Vänsterpartiet hade lämnat in för över ett år sedan och som överhuvudtaget inte hade beretts inför mötet.

När en motion bereds så är det praxis att motionen skickas på remiss till olika instanser för inhämtning av synpunkter som är relevanta gentemot innehållet i motionen. Och det är inte bara praxis, utan det regleras av kommunallagen. En beredning syftar till att ge fullmäktige ett tillförlitligt och allsidigt underlag för besluten.

Fortsätt läsa ”Dags för en översyn av motionshanteringen!”

Hybris!

image

Idag hade vi kommunstyrelsemöte och då fanns bland annat två motioner från Vänsterpartiet med på dagordningen. Den ena handlade om avskaffande av de delade turerna och den andra om rätt till heltid. Det märkliga i det hela är att ingen av motionerna har beretts dvs skickats ut på remiss till berörda instanser för inhämtande av synpunkter. I ett års tid har motionerna legat utan att någonting har gjorts med de och idag dök de upp till beslut varav den om delade turer fick avslag och den om heltid ansågs besvarad. Motionen om delade turer borde åtminstone ha skickats på remiss till Vård och omsorgsförvaltningen då det är de som berörs närmast av delade turer. Majoriteten obstruerar helt enkelt motioner från oppositionen genom att inte bereda de, sitta på de tills man har formulerat ett eget förslag och sedan avslå de. När vi vill att våra motioner skall beredas på ett korrekt sätt, ja, då har Vänsterpartiet enligt majoriteten fått ”hybris”.http://kkuriren.se/nyheter/katrineholm/1.4089702-v-besvikelse-efter-skrotad-motion   Väldigt oseriöst agerande av majoriteten i Katrineholm.

Här nedan kan ni läsa de skriftliga yrkanden jag lämnade in på dagens möte.

Yrkande KS Motion om delade turer 25 maj 2016

Yrkande KS motion om heltid 25 maj 2016

Yrkande KS Parkeringshus 25 maj 2016

Yrkande KS budgetkompensation för satsning på undersköterskor 25 maj 2016

Yrkande. KS marköverlåtelseavtal Barberaren 25 maj 2016

 

Historiskt beslut om rätt till heltid

I måndags beslutade en enig kommunfullmäktige i Katrineholm att införa rätt till heltid för kommunens anställda. Det är en fråga som vi från Vänsterpartiet länge haft på agendan.

I mars 2015 lämnade Vänsterpartiet in en motion om rätt till heltid för kommunens anställda. Den motionen har inte hunnit beredas än och innan vi hann få svar på den så meddelade majoriteten att man har beslutat sig för införa rätt till heltid. Vi välkomnade naturligtvis det beslutet.

För oss är detta en viktig jämställdhetsfråga. Det är oftare kvinnor som tvingas arbeta deltid och som därmed får svårare att försörja sig själva. Deltids arbetare har också sämre utvecklingsmöjligheter i arbetet, sämre löneutveckling och lägre ersättning från socialförsäkringarna, arbetslöshetsförsäkringen och pensionssystemet. Det kan också vara svårt för den som är deltidsanställd att få banklån, teckna hyreskontrakt och så vidare med bara en deltidslön. Den vanligaste orsaken till kvinnors deltidsarbete är att arbetsgivaren helt enkelt inte erbjuder heltid.

Från vänsterpartiets sida är vi naturligtvis glada att majoriteten nu delar vänsterpartiets uppfattning i frågan om rätt till heltid. Det här är bra vänsterpolitik.

Det här blir den största jämställdhetsreformen som kommer att genomföras i kommunen och det kommer att öka kommunens attraktionskraft som en seriös och attraktiv arbetsgivare.

Vi var dock tveksamma till den tredje attsatsen i förslaget till beslut om att förändringen på sikt ska vara kostnadsneutral. Det kan en sådan här reform naturligtvis aldrig vara, om man då inte har för avsikt att minska personaltätheten eller genom andra besparingar ta hem kostnader för reformen. Den skrivningen blir i praktiken en form av brasklapp som man skulle kunna luta sig tillbaka på om man anser att kostnaderna blir för höga eller att man av andra skäl vill avbryta reformen. Det blir en bakdörr man kan använda sig av om man får kalla fötter.

Från vänsterpartiets sida yrkade vi bifall till punkterna ett och två om heltid vid nyrekryteringar samt heltid för befintlig personal och avslag på den tredje beslutspunkten om kostnadsneutralitet.

Rätt till heltid – äntligen!

För ett år sedan lämnade Vänsterpartiet in en motion om rätt till heltid för kommunens anställda.

https://tonyrosendahlvanster.wordpress.com/2015/03/16/ratt-till-heltid/

Det ser ut som att den motionen nu kommer att bli verklighet. Idag avslöjade nämligen den socialmoderata majoriteten i Katrineholm att de tänker införa just rätt till heltid.

http://kkuriren.se/nyheter/katrineholm/1.3908747

Rätten till heltid är en viktig rättvisefråga och är kanske den viktigaste jämställdhetsreformen som kommer att genomföras i kommunen, om det nu blir av, och det är en fråga som vi från Vänsterpartiets sida har drivit länge. Därför är det bara att välkomna att majoriteten i Katrineholm har samma uppfattning som vi även om man kan ställa frågan varför man under alla de år man styrt kommunen inte genomfört reformen tidigare.

Vi förutsätter också att de nödvändiga resurserna som behövs tillförs.

 

Vänsterperspektiv tack!

På gårdagens kommunstyrelsemöte behandlades underlaget till kommunstyrelsens budget. Jag tyckte att det saknades lite vänsterperspektiv och föreslog ett antal punkter som skulle arbetas in i underlaget inför den kommande budgeten. Naturligtvis avslogs alltihop av den socialmoderata majoriteten. Här nedan kan ni ta del av vad jag yrkade.

Ärende: Förslag till Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2016-2018
Yrkande:

I förslaget till nämndens underlag för övergripande plan med budget nämns, bland annat, ingenting om personalfrågor. Vänsterpartiet yrkar att följande tillägg arbetas in i underlaget.

• Att projektet Heltid en rättighet-Deltid en möjlighet återupptas.
• Att en lönekartläggning under 2016 påbörjas för att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män och höja de lägsta lönerna för att minska löneklyftorna i kommunen.
• Att en enhetlig friskvårdspolicy för samtliga kommunens anställda införs.
• Att krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet och meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar införs för leverantörer och underleverantörer.

Investeringar.

Vänsterpartiet yrkar även att i investeringsbudgeten, där vi i stort är positiva till majoritetens förslag, så skall de 5 miljoner per år som är avsatta för stortorget 2016 och 2017 utgå.
I övrigt så avser Vänsterpartiet att återkomma i budgetprocessen i höst med ett eget budgetförslag då vi förhoppningsvis har fått ett bättre och mer utförligt underlag att utgå ifrån.

Tony Rosendahl Katrineholm
Gruppledare för Vänsterpartiet 26/8-2015

Otrygga jobb är ett samhällsproblem. Debattartikel

Debattartikel om de otrygga jobben publicerad idag i Katrineholms Kuriren.

Otrygga jobb är ett samhällsproblem

En otrygghet sprider sig på svenska arbetsplatser och regeringen gör för lite för att motverka den. Därför har Vänsterpartiet tagit fram en tidsplan för trygga jobb.

Otryggheten innebär att många har svårt att få ekonomin att gå ihop. Den som har visstidsanställning kan ofta varken få ett hyreskontrakt eller banklån för att köpa bostad. Ovissheten om hur länge man får vara kvar skapar en oro i vardagen.

Otrygga jobb gör också att de som jobbar blir mer utlämnade. När man inte vet om man får vara kvar blir det svårare att säga ifrån när arbetsbördan är orimlig eller man behandlas dåligt. Otrygga jobb gör facklig organisering svårare, vilket i förlängningen drabbar breda grupper arbetstagare.

Otrygga jobb försvårar utvecklingen mot smartare lösningar i arbetslivet. Trygga anställda kan vara mer innovativa. Otrygghet på arbetsmarknaden blir en kostnad för oss alla.

Mycket av problemen hänger samman med försämringar som förra regeringen gjorde. Nu har vi en ny regering som förhoppningsvis inte kommer att fortsätta försämringarna. Men det verkar som att den inte vill göra särskilt mycket för att förbättra heller. För att få fart på arbetet har Vänsterpartiet tagit fram en tidsplan för tre av de viktigaste förslagen för trygga jobb.

1. Avskaffa anställningsformen allmän visstid. Visstider behövs för t.ex. vikariat och säsongsanställningar men det ska alltid finnas ett sakligt skäl till att någon har visstid istället för tillsvidareanställning. Att hindra stapling av visstider är bra, men det räcker inte. Att ta bort anställningsformen allmän visstid är en förhållandevis enkel ändring och kan träda i kraft redan 2016.

2. Förbjud inhyrning av arbetskraft för arbetsuppgifter som är permanenta. Det är inte rimligt att någon ska behöva vara inhyrd år efter år istället för att ha en vanlig anställning. Den ändringen bör kunna vara på plats under 2017.

3. Lagstifta om rätt till heltid. Alldeles för många, särskilt kvinnor, får idag inte heltidsjobb och tvingas till deltid. Det blir svårt att få ekonomin att gå ihop. Deltid ska vara en möjligt men inte något man tvingas till. Frågan har skjutits upp länge och en tydlig tidsgräns behövs för att få fart på processen. Vi vill lagstifta senast våren 2018.

Otryggheten är ett samhällsproblem. Facken arbetar för att hantera problemen, men bland partierna ser det annorlunda ut. Regeringen är förvånansvärt passiv och de borgerliga partierna vill till och med öka otryggheten. Därför vill vi i Vänsterpartiet driva på för förändringar.

Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson Vänsterpartiet
Tony Rosendahl Gruppledare Vänsterpartiet Katrineholm

En jämställd personalpolitik

Skrev en insändare om vilken sorts personalpolitik Vänsterpartiet i Katrineholm vill. Bland annat rätten till heltid.

En jämställd personalpolitik

För vänsterpartiet så är det viktigt att kommunen som arbetsgivare går i bräschen och föregår med gott exempel när det gäller anställningar, anställningsformer, jämställdhet och personalpolitik. Vi vill ha medarbetare som har lust att arbeta hos kommunen och som trivs med sina anställningar. Och för att locka medarbetare och få de att stanna så måste kommunen föregå med gott exempel. Det kan man bland annat göra genom en jämställd personalpolitik och möjlighet för de anställda att ha inflytande på sina arbetsplatser. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män måste utjämnas. Förutom jämställda löner kan en jämställd personalpolitik handla om att få bort de delade turerna inom äldreomsorgen och att införa rätt till heltid med möjlighet till deltid för de som vill. De flesta som arbetar deltid idag är kvinnor och därför är det också en viktig feministisk fråga att införa rätten till heltid.

Utgångspunkten vid anställningar skall vara att fast heltid är normen (undantag finns naturligtvis) och det skall inte vara möjligt att som anställd i kommunen bollas runt på vikariat och tillfälliga anställningar år ut och år in. Vi vill utforma en bra och jämställd personalpolitik i samarbete med kommunens anställda och deras fackliga organisationer. Om vi får förtroendet av väljarna efter valet att vara med och styra Katrineholms kommun så kommer vi att prioritera och se till att dessa viktiga frågor genomförs.

Tony Rosendahl Vänsterpartiet Katrineholm

Dags att börja avskaffa de delade turerna

Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 8/1-2014

Kommunen har sagt att man vill ha medarbetare som har lust att arbeta hos kommunen. Och för att locka medarbetare och få de att stanna så måste kommunen föregå med gott exempel som arbetsgivare. Det kan man bland annat göra genom en jämställd personalpolitik. Förutom löner kan en jämställd personalpolitik handla om att få bort de delade turerna inom äldreomsorgen och att införa rätt till heltid för de som vill.

Tidningen Kommunalarbetarens granskning visade att delade turer förekommer i 9 av 10 kommuner, och i en kartläggning av Kommunal framkom att drygt 100 000 kommunalare jobbar delade turer inom välfärden i Sverige. 70 procent av dem som jobbar deltid är kvinnor och många gör det trots att de egentligen vill ha en heltid. Det är framför allt i kvinnodominerade yrken inom vård, omsorg och privat tjänstesektor som deltider är det enda som erbjuds. Detta är en av de mest grundläggande orsakerna till de stora inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män.

I takt med att välfärden har urholkats av regeringen så tvingas alltfler anhöriga att ta ett större ansvar när det offentliga träder tillbaka. Ungefär 100 000 personer i Sverige arbetar deltid eller inte alls för att ha tid och ork att ta hand om sina anhöriga. De flesta är kvinnor mellan 50 och 65 år. När de offentliga resurserna till äldre och handikappomsorgen minskar får dessa kvinnor betala priset i form av lägre löner, men också lägre ersättningar vid sjukdom och arbetslöshet. De får också sämre pension och sämre möjligheter till en trygg ålderdom.

För att vända utvecklingen så har Vänsterpartiet centralt föreslagit ökade resurser till äldreomsorgen i kommunerna genom en öronmärkt satsning för fler anställda med fokus på demensvården och de kommuner som redan har en god bemanning ska kunna använda pengarna till andra delar av äldreomsorgen, till exempel för att minska antalet delade turer. Hela satsningen fullt utbyggd räcker till exempelvis 10 000 fler undersköterskor inom äldreomsorgen och demensvården.

Vänsterpartiet i Katrineholm vill påbörja avskaffandet av delade turer vilket också blir ett sätt att påbörja en höjning av personaltätheten. I vårt budget förslag för Katrineholm 2014 avsatte vi 5 miljoner kronor extra till vård och omsorgsnämndens budget, en blygsam summa men ändock en början som tillsammans med de satsningar som partiet föreslagit från centralt håll till kommunerna hade kunnat bidra till fler händer i vården och färre deltider och delade turer.

Tony Rosendahl Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm

Lotta Back Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm