Stäng inte resebutiken i Katrineholm

Insändare till Katrineholms Kuriren
SJ planerar att lägga ned resebutiken i Katrineholm vilket upprör många.
I resebutiken görs inte bara biljettköp utan det är också fråga om rådgivning och upplysningar som resenärer på väg till och från Katrineholm behöver. Katrineholm är uppbyggd kring järnvägen och stadens historia är starkt knuten till den. De två stora stambanorna, den södra och västra, möts just här vilket gör Katrineholm till en stor järnvägsknutpunkt med många resenärer som byter tåg. Katrineholm har även en stor andel pendlare. Till vem skall alla resenärer och pendlare vända sig för information? Vem skall hjälpa resenärer och pendlare i händelse av förseningar eller inställda tåg? Vem tar ansvar för de som mister sina jobb?
Nedläggningen av resebutiken i Katrineholm är ett direkt resultat av avregleringen av järnvägen, att privata intressenter har släppts in, och på avkastnings och utdelningskrav på SJ.
Jag vill uppmana kommunledningen samt kollektivtrafikmyndigheten och dess ordförande Åsa Kullgren att nu ta sitt ansvar och göra allt för att resebutiken i Katrineholm blir kvar. Det är viktigt både för resenärerna, kommunen, regionens utveckling och ett ökat resande med tåg.

Tony Rosendahl
Vänsterpartiet Katrineholm