Röda Hund i Järna

Utbrottet av Röda hund i Järna visar återigen på det misslyckande som det innebär för svensk sjuvård och för våra landstingspolitiker när man tillåter vårdinrättningar baserade på livsåskådningsfilosofier fortsätta sin verksamhet utan ingående granskning av vad klinikens ”vårdinriktning” dvs antroposofiskt faktiskt innebär. Allvaret bakom den motion som V har tagit fram om en avveckling av landstingets samarbete med Vidarkliniken poängteras återigen. Vården skall baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet!

Läs mer:

http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyhetsarkiv/2012/ytterligare-fall-av-roda-hund-i-jarna-omradet/

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/fler-fall-av-roda-hund-i-jarna-omradet/

https://tonyrosendahlvanster.wordpress.com/2012/02/23/avveckla-landstingets-samarbete-med-vidarkliniken/