Läxhjälp

Så har då regeringen med hjälp av SD lyckats skapa ytterligare ett område som kan utnyttjas av de som vill göra sig en hacka på offentlig verksamhet. Möjligheten till rutavdrag för läxhjälp skapar varken en mer likvärdig skola eller en mer kunskapsinriktad skola där rätten till kunskap garanteras genom att skolan kompenserar för elevernas olika förutsättningar, utan bidrar endast till att öka klyftorna i samhället. De som har råd och möjlighet köper något som det egentligen är skolans uppgift att tillhandahålla eleverna.

Många elever får ju idag, av olika orsaker, inte hjälp med sin läxläsning utan är hänvisade till kamrater, andra vuxna eller ideella organisationer. Så skall det naturligtvis inte behöva vara. I de fall där skolan anser det vara befogat med läxor så skall skolan också erbjuda samtliga elever hjälp med läxläsning och organisera det inom ramen för eller i anslutning till skoldagen.