Tågen måste rulla!

Det är orimligt att tågen i Sörmland och Mälardalen stannar! När SAS får 6,5 miljarder i coronastöd så får SJ inte en krona när de går med förlust på grund av pandemin. Nu drabbar det våra arbetspendlare i regionen! Det är dags för staten att gå in och stödja SJ så att vi kan säkra tågtrafiken och pendlingsmöjligheterna i Sörmland!

 SJ har både vinstkrav och avkastningskrav på sig från staten. Direktiven säger klart och tydligt att de ska köra lönsam persontrafik. Nu när resandet har minskat på grund av pandemin så går de med 1,8 miljarder i förlust, varav 500 miljoner i Mälardalen, och får ingen pandemiersättning till skillnad mot flyget. Det är helt galet! SJ kan inte klandras i detta läge tycker jag, de följer bara ägarens direktiv.

Det här är i slutändan ett resultat av politiska beslut. Den avreglering, bolagisering, uppstyckning och privatisering som skett av både trafiken och underhållet tillsammans med avkastnings och vinstkrav på SJ har bäddat för den situation som vi sitter i idag. Och till råga på allt så tar kinesiska MTR över tågtrafiken i Mälardalen i December. Är man inte beredd att gå in och stötta upp i detta läge så kan man inte heller kritisera SJ för att de följer det uppdrag som politikerna har gett de och agerar efter de förutsättningar som avregleringen har gett upphov till.

Återreglera järnvägen

Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 26/9-2016image

Järnvägsunderhållet har länge varit eftersatt i Sverige. Detta kopplat till avregleringen av järnvägen och privatiseringar har lett till de problem som järnvägen brottas med idag. De återkommande problemen med signalfel och nedrivna kontaktledningar som ofta leder till tågförseningar har väl inte undgått någon resenär. Nu har regeringen och Vänsterpartiet i budgeten kommit överens om att ge trafikverket 8,7 miljarder under åren 2019 – 2020 till investeringar och underhåll varav den största delen, närmare 6 miljarder, kommer att gå till järnvägsunderhåll. Senare i höst kommer man att lämna en infrastrukturproposition för åren 2018 – 2029 till riksdagen. Det är en välkommen satsning men det behövs även andra åtgärder. Det svenska järnvägsnätet är ett av Europas mest avreglerade med en mängd aktörer men inget sammanhållet ansvar. Detta har verkligen satt sina ”spår” så till den grad att man planerar för reducerad hastighet på många sträckor av säkerhetsskäl. Underhållet av järnvägen bör drivas i egen regi av staten och trafiken återregleras Samtidigt måste avkastningskravet på SJ slopas. Då kan vi skapa en sammanhållen järnvägstrafik och samtidigt ha kontroll över underhållet av järnvägsnätet.

Tony Rosendahl
Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm

Ett stort eloge till SJ.s personal!

Jag vill rikta ett stort eloge till SJ.s ombordpersonal som kämpar på tappert varje dag trots de problem som SJ dras med och som trots att de får utstå hot och våld upprätthåller en professionell service. Ni som inte kan sköta er när ni åker tåg, som försöker tjuvåka, som uppträder hotfullt, som spottar på personal, håll er borta från tågen! Jag och många andra är uppriktigt sagt trötta på ert infantila beteende. Ni har ingenting ombord att göra! Gör rätt för er eller välj något annat färdmedel! Ingen skall behöva bli utsatt för hot och våld på sin arbetsplats!

Stäng inte resebutiken i Katrineholm

Insändare till Katrineholms Kuriren
SJ planerar att lägga ned resebutiken i Katrineholm vilket upprör många.
I resebutiken görs inte bara biljettköp utan det är också fråga om rådgivning och upplysningar som resenärer på väg till och från Katrineholm behöver. Katrineholm är uppbyggd kring järnvägen och stadens historia är starkt knuten till den. De två stora stambanorna, den södra och västra, möts just här vilket gör Katrineholm till en stor järnvägsknutpunkt med många resenärer som byter tåg. Katrineholm har även en stor andel pendlare. Till vem skall alla resenärer och pendlare vända sig för information? Vem skall hjälpa resenärer och pendlare i händelse av förseningar eller inställda tåg? Vem tar ansvar för de som mister sina jobb?
Nedläggningen av resebutiken i Katrineholm är ett direkt resultat av avregleringen av järnvägen, att privata intressenter har släppts in, och på avkastnings och utdelningskrav på SJ.
Jag vill uppmana kommunledningen samt kollektivtrafikmyndigheten och dess ordförande Åsa Kullgren att nu ta sitt ansvar och göra allt för att resebutiken i Katrineholm blir kvar. Det är viktigt både för resenärerna, kommunen, regionens utveckling och ett ökat resande med tåg.

Tony Rosendahl
Vänsterpartiet Katrineholm