Jämställ A-kassa och sjukpenning med inkomst så att folk kan hyra lägenhet!

Skrev en interpellation till fullmäktige med anledning av att vårt kommunala bostadsbolag KFAB har hårda krav på att få hyra lägenhet.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström angående uthyrning av lägenheter i KFAB.s regi.
Katrineholmare som är utan fast anställning har allt svårare att få tag på en lägenhet i kommunen. KFAB ställer krav på fast inkomst och godtar inte a-kassa eller sjukpenning vilket gör att alltfler Katrineholmare tvingas till socialen för att få hjälp med att hitta en bostad. Enligt p4 sörmland så ser utvecklingen för ansökningarna om kommunkontrakt ut som följande:
2011: 111 ansökningar
2012: 134 ansökningar
2013: fram till 31 Augusti 169 ansökningar
Detta är oacceptabelt! En bostad är en grundläggande rättighet. Arbetsmarknaden ser inte längre ut om den gjorde förr med fast anställning som norm. Idag vimlar det av visstidsanställningar, vikariat och timvikariat. Till råga på allt så har vi en skyhög arbetslöshet i kommunen. Men även arbetslösa och sjuka har rätt till eget boende. Det är människor som egentligen klarar sin egen försörjning men som av KFAB bedöms ha för låg inkomst.
I Eskilstuna, som liksom Katrineholm har hög arbetslöshet, kan till och med personer med socialbidrag få ett eget hyreskontrakt. Det är uteslutet i Katrineholm.
Den här diskrimineringen måste upphöra.
Mot bakgrund av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström:
Hur avser du och majoriteten att agera för att påverka vårt kommunala bostadsbolag (och även privata för den delen) att likställa A-kassa, sjukpenning och försörjningsstöd med fast inkomst så att även dessa människor får möjlighet att hyra en lägenhet av KFAB i vars uppdrag ingår ett samhällsansvar?

Tony Rosendahl (V)

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5637735

Rätt till boende-även om man har sjukpenning

Massmedia har rapporterat den senaste tiden om bostadsbristen i Sörmland och då framförallt om bristen på hyresrätter. Samtidigt kan man läsa om och höra i sörmlandsradion om människor som har sjukpenning som nekas hyra bostad av det kommunala fastighetsbolaget KFAB i Katrineholm. Därmed tvingar man människor till bostadslöshet/hemlöshet när de kommunala fastighetsbolagen inte tar det ssamhällsansvar som faktiskt är en del av deras uppdrag-nämligen garantera rätten til bostad oavsett social bakgrund. Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen och i det ansvaret ingår även ett samhällsansvar vilket också inbegriper ett socialt ansvarstagande. Rätten till bostad är en grundläggande social rättighet och ett av allmännyttans viktigaste uppdrag är att sörja för bostadsförsörjningen i kommunen. Våra kommunala bostadsbolag skall inte bidra till segregering och utslagning i samhället!

Vänsterpartiet i Katrineholm har lagt en motion om hemlöshet i Katrineholm där vi vill att kommunen skall kartlägga hemlösheten och sätta in de åtgärder som behövs utifrån de enskilda hemlösas behov. Vi var även emot den utförsäljning av delar av KFAB som drevs igenom av den socialdemokratiskt ledda majoriteten i kommunen bestående av S och M. Utifrån det svar som vi fått från majoriteten på vår motion, där man tonar ner problemet och påstår att man har koll på läget, hanteringen av vårt kommunala fastighetsbolag och det faktum att man nekar människor hyreskontrakt på grund av sjukpenning så undrar jag om majoriteten har några som helst sociala ambitioner kvar, eller, om man likt regeringen, tänker lämna människor vind för våg? Har man har någon som helst ambition att hjälpa de människor i kommunen som av olika anledningar behöver hjälp, och hur man ser på allmännyttans fortsatta sociala roll i samhället?

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5202534

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5202737