För en jämlik kommun med ordning och reda.

Foto: Tony Rosendahl

Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 30/8 – 2018

Vänsterpartiet går till val på att skapa ett jämlikt samhälle och ett jämlikt Katrineholm där vi utgår från alla människors lika värde. Våra kommunala verksamheter behöver de resurser som är nödvändiga för att klara välfärden i kommunen. Därför har Vänsterpartiet också fått igenom i statsbudgeten en rad jämlikhets och välfärdsreformer för att öka jämlikheten i samhället. Bland annat har vi fått igenom glasögonbidrag upp till 19 år, höjd sjukpenning, gratis tandvård upp till 23 år, gratis medicin för barn upp till 18 år 30 miljoner i statsbidrag till Katrineholm för att förstärka välfärden och subventioner till byggande för att kunna ta fram billigare hyresrätter. I kommunen arbetar vi för att förstärka resurserna till skolan, vården och omsorgen. Vi värnar vår allmännytta och styckar inte av fastigheter bara för att privata byggherrar vill ha de. Vi köper inte ut privata företagare med skattemedel och vi vill ha öppenhet i beslutsprocesserna i kommunen. Vi vill helt enkelt ha ordning och reda i kommunen, på verksamheterna, på ekonomin och beslutsprocesserna. För ett solidariskt Katrineholm för alla, inte bara för några få, för välfärdens skull. Ni kan hjälpa till med det genom att lägga er röst på Vänsterpartiet den 9 september.

 

Tony Rosendahl
Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm

Valdebatt om skolan och jobben i Katrineholm

Deltog i en valdebatt idag om skolan och jobben i Katrineholm ordnat av P4 Sörmland. Som forum för debatt så blir radio väldigt begränsad och tiden räcker inte till för allt man vill få sagt och det är inte alltid man får ordet. Mitt slutinlägg blev tyvärr klippt på slutet då de tog fel på tiden. De har även citat på artikeln på hemsidan från alla partier utom V vilket jag har påtalat. Det har de bett om ursäkt för och lovat att åtgärda imorgon.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5935868

 

Katrineholms placering på lärarförbundets rankinglista

Det kan inte ha varit speciellt rolig läsning för många av skolpolitikerna i Sörmland idag när lärarförbundet släppte sin rankinglista på bästa och sämsta skolkommuner idag. Vingåker utmärker sig genom att hamna näst sist på listan och Katrineholm glider ner på plats 263 från förra mätningens placering på 253.
Rankingen baseras på 14 kriterier., nämligen:

1. resurser till undervisningen
2. utbildade lärare
3. lärartäthet
4. friska lärare
5. lärarlöner
6. kommunen som avtalspart
7. andel barn i förskola
8. betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9
9. betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, SALSA
10. andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9
11. andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till SALSA
12. andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år
13. andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier
14. övergång till högskolan

Och så här placerade sig kommunerna med förra årets placering i parantes.

Trosa 120 (67)
Nyköping 130 (201)
Gnesta 182 (282)
Oxelösund 197 (260)
Eskilstuna 211 (226)
Katrineholm 263 (253)
Flen 267 (286)
Strängnäs 286 (256)
Vingåker 289 (280)

Katrineholm ligger bra till enligt undersökningen vad gäller lärarlöner och andelen elever som klarar gymnasiet inom 4 år men brister när det gäller lärartäthet och låga meritvärden för elever i årskurs nio. Vilket är ungefär vad jag har sagt tidigare. Visst skall lärare ha bra betalt (vem skall inte ha det?) men höjda löner och ökad lönespridning bland lärarkåren leder inte per automatik till bättre skolresultat. Det når vi genom högre täthet av pedagogisk personal, mindre klasser, läxhjälp av pedagogisk personal inom ramen för skoldagen, satsningar på modersmålsundervisning och att vi undviker omorganisationer och skolnedläggningar utan ordentliga beslutsunderlag och konsekvensanalyser.

Rankinglistor skall man alltid ta med en nypa salt. Kriterierna kan alltid ifrågasättas, är de relevanta, borde andra kriterier vara med, vad är syftet och vem är det som gör rankingen, finns det ett eget intresse? Samt det faktum att kommuner som satsar på skolan kan bli omkörda av andra kommuner som satsar lite extra. Trots dessa frågeställningar så inger resultatet ändå anledning att känna oro över skolutvecklingen i Katrineholm.

Ett sjukt system!

Resultatskillnaderna mellan eleverna i den svenska skolan ökar när ansvaret för att eleverna skall klara målen läggs på föräldrarna. De elever vars föräldrar har råd att köpa läxhjälp får därmed en fördel gentemot de elever vars föräldrar inte har det. Ansvaret för att klara målen ligger på skolan och då skall skolan också organisera professionell läxhjälp inom ramen för skoldagen om man anser det befogat med läxor. Den här utvecklingen har gjort att det har blivit rena guldgruvan för läxhjälpsföretag. Det är ett sjukt system vi har fått i Sverige!

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/boom-for-laxhjalp-oroar-skolverket-rut-avdrag-for-laxhjalp-har-blivit-en-guldgruva-for-ny-bransch_8457984.svd

Det svenska skolsystemet

Det svenska skolsystemet med bland annat skattefinansierade privatskolor är den mest extrema i västvärlden och Sverige har gått längst med marknadsanpassning och tillåtna vinstuttag. Till och med forskare varnar för utvecklingen! Resultatet ser vi med bland annat ökad segregation i samhället där skolorna börjar få status av a och b skolor för att det nuvarande skolsystemet gör det omöjligt att skapa en sammanhållen och likvärdig skola som kompenserar för elevernas olikheter och garanterar alla rätten till kunskap. Kommunalisering, skolpeng och friskolereformen har alla bidragit till utvecklingen.

Ändå envisas många politiker med att försvara systemet, och framförallt friskolereformen och vinstuttagen. Att många borgerliga politiker gör det är väl naturligt med tanke på deras ideologiska grund men tyvärr har en hel del socialdemokratiska politiker fallit offer för lobbyisterna som verkar för fortsatta vinstuttag i välfärdssektorn. Och de är på plats inför Socialdemokraternas kongress som börjar imorgon för att bevaka sina vinstintressen. Varför är det så viktigt för en del politiker att tillåta vinster i välfärden? Vilken ideologisk grund står man på då? Definitivt inte en som arbetarrörelsen står, eller borde stå för.

Skall skolor få drivas av privatägda vinstdrivande bolag? Jag säger nej, därför att varje skattekrona skall vårdas och överskottet återinvesteras i verksamheten. En skattekrona som plockas ut som vinst inom välfärden är en förlorad skattekrona som hade kunnat användas istället för det som den var avsedd till, inte till aktieutdelningar och vinstuttag.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/satt-stopp-for-vinstuttag-i-skolan_8034428.svd