Politisk röra som riskerar att breda ut sig.

Det politiska landskapet i Sörmland håller fortfarande på och formas mer än två månader efter valet. Det politiska läget i landstinget och kommunerna var allt annat än okomplicerat även om valresultatet i en del kommuner gav självklara, i alla fall på pappret, majoriteter. Oklara majoritetsförhållanden, valframgångar för ett missnöjesparti och de främlingsfientliga toppat med politiska vildar har onekligen rört till det.

I Katrineholm fanns en röd majoritet efter valet men socialdemokraterna valde att svika väljarna och fortsätta sitt samarbete med moderaterna.

I Nyköping har vi en stabil rödgrön majoritet bestående av S, V och MP. I Nyköping har socialdemokraterna kommit fram till en annan ideologisk slutsats än sina partikamrater i Katrineholm. I Strängnäs och Gnesta kunde vi också se ett samgående mellan S och M även om den politiska kartan var mer komplicerad i de kommunerna.

I Oxelösund fortsätter S och V att styra tillsammans.

I Vingåker blev det till slut ett rödgrönt styre med stöd från folkpartiet genom en valteknisk samverkan.

I Flen består den nya majoriteten av S, C, MP, KD.

I landstinget dröjde det länge innan en majoritet kunde bildas där S, FP, MP och C nu styr tillsammans och där V har ingått ett valtekniskt samarbete med majoriteten för att få platser i nämnder och styrelser.

I tre kommuner i Sörmland styr nu S och M tillsammans och efter det politiska bottennappet nu i veckan i Eskilstuna där en socialdemokratisk kommunfullmäktigeledamot valde att bli politisk vilde och i praktiken sänka den rödgröna majoriteten så finns en uppenbar risk för ett samgående mellan S och M. Den politiska röran i Sörmland, med S och M samarbete, rasism och politiska vildar hotar att sprida sig vidare.

Katrineholm inget bra skyltfönster för Anders Borg.

Finansminister Anders Borgs hemkommun är Katrineholm. I Katrineholm delar dessutom hans parti, moderaterna, makten med socialdemokraterna. Socialdemokraterna förlorade sitt 90-åriga maktinnehav med egen majoritet i kommunen efter valet 2010 och valde då att inleda ett samarbete med huvudfienden moderaterna, ett samarbete som är kontroversiellt i de flesta lägren, däribland respektive partiers medlemmar och väljare. Anders Borgs och moderaternas politiska huvudlinje har varit att sänka skatter och att jaga arbetslösa och sjuka, den så kallade ”arbetslinjen”. Om syftet med arbetslinjen har varit att få människor i arbete så har den sannerligen misslyckats. Katrineholm har en hög arbetslöshet och en skyhög ungdomsarbetslöshet. Och alltfler av de arbetslösa i kommunen hänvisas till försörjningsstöd i takt med att arbetslöshetsförsäkringen har urholkats. Anders Borgs politik har tvingat in människor i ett bidragsberoende där man nätt och jämt överlever och hans hemkommun brottas med skenande kostnader för försörjningsstödet, huvudsakligen beroende på just den höga arbetslösheten. Anders Borgs hemkommun är inget bra skyltfönster för den moderatledda regeringen, men den återspeglar den verklighet som är ett resultat av deras politik.

En ny Trondheimsmodell?

LO har aviserat att man tänker inta en mer sjävlständig hållning i sin relation till socialdemokraterna. Det är bara att välkomna det beslutet. Är det början på en svensk Trondheimsmodell vi ser ta form där fackföreningsrörelsen genom sina medlemmar formulerar vilka frågor som är viktigast för de och därefter frågar de politiska partierna hur de ställer sig till kraven och arbetar med de partier som är villiga attt driva dessa frågor? Som delar av arbetarrörelsen ligger Vänsterpartiet och LO väldigt nära varandra i väldigt många frågor och Vänsterpartiet är det parti som tydligast har visat att man tar ställning för de frågor som drivs av fackföreningsrörelsen.

http://arbetet.se/2013/08/27/lo-haller-s-pa-distans/

Trianguleringen mellan S och M fortsätter

Trianguleringen mellan Socialdemokraterna och Moderaterna fortsätter. Fredrik Reinfeldt har lanserat förslaget om ett femte jobbskatteavdrag och drog på sig kritik från oppositionen. Tyvärr så lyckas den socialdemokratiska ledningen, bland annat genom Fredrik Olovsson, Katrineholmsbo och socialdemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson i riksdagen, i ett och samma andetag hinna både kritisera förslaget och mena att pengarna behövs till välfärden och samtidigt acceptera den och deklarera att man inte tänker riva upp beslutet vid ett eventuellt regeringsskifte. Men å andra sidan så styr ju Anders Borg och Fredrik Olovsson ihop i Katrineholms kommun.

Det här bådar inte gott inför ett regeringsskifte 2014 där det inte räcker att bara byta regering utan det behövs också en omställning av den ekonomiska politiken. Där är Vänsterpartiet garanten i en eventuell regering för att så kan ske så att den omfördelning av resurser som har skett under den borgerliga regeringen från välfärden och löntagarna till privata vinstintressen kan hejdas och omvändas. Människor vänjer sig vid skattesänkningarna och planera därefter säger S. Jag tror att människor också vänjer sig vid återställare och accepterar det när de vet att pengarna går till vår gemensamma välfärd, till skolan, till vården, till infrastruktursatsningar och till äldreomsorgen.