Tågen måste rulla!

Det är orimligt att tågen i Sörmland och Mälardalen stannar! När SAS får 6,5 miljarder i coronastöd så får SJ inte en krona när de går med förlust på grund av pandemin. Nu drabbar det våra arbetspendlare i regionen! Det är dags för staten att gå in och stödja SJ så att vi kan säkra tågtrafiken och pendlingsmöjligheterna i Sörmland!

 SJ har både vinstkrav och avkastningskrav på sig från staten. Direktiven säger klart och tydligt att de ska köra lönsam persontrafik. Nu när resandet har minskat på grund av pandemin så går de med 1,8 miljarder i förlust, varav 500 miljoner i Mälardalen, och får ingen pandemiersättning till skillnad mot flyget. Det är helt galet! SJ kan inte klandras i detta läge tycker jag, de följer bara ägarens direktiv.

Det här är i slutändan ett resultat av politiska beslut. Den avreglering, bolagisering, uppstyckning och privatisering som skett av både trafiken och underhållet tillsammans med avkastnings och vinstkrav på SJ har bäddat för den situation som vi sitter i idag. Och till råga på allt så tar kinesiska MTR över tågtrafiken i Mälardalen i December. Är man inte beredd att gå in och stötta upp i detta läge så kan man inte heller kritisera SJ för att de följer det uppdrag som politikerna har gett de och agerar efter de förutsättningar som avregleringen har gett upphov till.

Katrineholms logistikcentrum och välfärden

I Fredags meddelade kommunen på en presskonferens att avtalet med Van Dieren hade förlängts två år med en option på två år till om fortsatt verksamhet på logistikområdet. Tanken är att utöka verksamheten med två tåg i veckan för att så småningom öka till fem tåg i veckan, tåg som kommer ända från Turkiet. Samtidigt har ett avtal med Göteborgs hamn skrivits om att utnyttja logistikcentrum som en torrhamn för gods med godståg till Göteborg minst tre gånger i veckan.

Det var på tiden att vi fick lite positiva nyheter om logistikcentrum nu när så mycket prestige och framförallt skattepengar har plöjts ner i projektet och vi får hoppas att denna modesta början till embryo växer sig stort och starkt och genererar många jobb.

Projekt som logistikcentrum måste dock gå hand i hand med satsningar på kommunalverksamhet för att ge maximal genomslag för välfärden i kommunen. Om skattepengar läggs på dylika projekt samtidigt som man skär ner den kommunal sektorn så har egentligen ingenting vunnits.

Logistikcentrum säkrar välfärden enligt kommunalrådet i ett propagandistiskt uttalande men de 4-5 arbetstillfällen som det förlängda avtalet eventuellt genererar i nuläget är en droppe i havet jämfört med de jobb som gått förlorade i kommunen de senaste åren, både i den privata och offentliga sektorn. Här handlar det återigen om att man lägger alla ägg i en och samma korg och hoppas att samtliga kläcks i form av nyetablereingar och arbetstillfällen.

Jag har stött, och stödjer fortfarande, satsningen på logistikcentrum, det ansvaret får man ta när man röstade ja till det från början, men välfärden i kommunen säkras inte enbart genom ett logistikcentrum utan genom en bra skola och rätt till utbildning, en god omsorg och vård, bostadsbyggande och fler jobbskapande åtgärder. Jag tror det var Stig Henriksson, vänsterns starke man i Fagersta, som sade det i något sammanhang, fixa skolan, vården och omsorgen och se till att det fungerar och håller en hög kvalité så kommer resten att fixa sig. En välmående kommun lockar till sig företag, med eller utan logistikcentrum.