Rapport från kommunstyrelsen.

Kort rapport från gårdagens kommunstyrelse och de viktigaste frågorna. Följande yrkande lämnade Vänsterpartiet in idag när det gällde beslutet om tiggeriförbud. Yrkandet stöddes av Kristdemokraterna och även Centerpartiet och Liberalerna lämnade in yrkanden om avslag på förslaget till beslut. Miljöpartiet lämnade in ett särskilt yrkande i samma andemening. Det blev en tryckt stämning från majoritetens sida när de, trots upprepade frågor, inte kunde redovisa på vilket sätt tiggarna störde den allmänna ordningen.

Yrkande. Revidering av lokala ordningsföreskrifter KS/2019:55
Ett tiggeriförbud blir ett slag i luften då det inte löser några problem och förbättrar inte situationen för den som tigger. Om man inför ett tiggeriförbud så måste kommunen ha en plan för hur man kan hjälpa de här människorna. För att införa ett förbud krävs också att den verksamhet man vill förbjuda inte stör den allmänna ordningen. Vi har svårt att se att så skulle vara fallet. Vi anser att ett tiggeriförbud dessutom är diskriminerande då åtgärden först och främst är riktad mot en folkgrupp, nämligen de romer från Rumänien som befinner sig i kommunen.

Vi yrkar avslag på de föreslagna ändringarna i paragraf 12 och paragraf 23 som gäller passiv insamling av pengar i förslaget till revidering av ordningsföreskrifter.

Vi yrkade även på återremiss på förslaget om en ekonomi i balans, dvs sparbeting på varje förvaltning. Vi ville att underlaget skulle kompletteras med en konsekvensanalys för verksamheterna och personalen och en lista på åtgärder och saker majoriteten har tänkt att spara in på, hur drabbar det verksamheter, blir det uppsägningar? Vi fick tyvärr inte igenom återremissen. Vi behöver veta vad förslaget får för konsekvenser för verksamheterna och för personalen. Innebär det uppsägningar av personal? Blir det försämringar i servicen till kommunmedborgarna?

 

Vänsterpartiet stödjer inte ett tiggeriförbud

Ett tiggeriförbud blir ett slag i luften då det inte löser några problem och förbättrar inte situationen för den som tigger. Om man inför ett tiggeriförbud så måste kommunen ha en plan för hur man kan hjälpa de här människorna. För att införa förbud krävs också att den verksamhet man vill förbjuda inte stör den allmänna ordningen. Vi har svårt att se att så skulle vara fallet.

Endast 24 kommuner av 290 som har svarat på en förfrågan från Aftonbladet i januari uppger att de vill införa ett tiggeriförbud. 22 av de är moderatstyrda. Förbud och riktade regelverk och lagar har alltid varit et verktyg för högern att inskränka individuella friheter. Nu sällar sig socialdemokraterna i Katrineholm till den linjen tillsammans med moderaterna och sverigedemokraterna.

Ett tiggeriförbud är dessutom diskriminerande då den riktar sig mot en folkgrupp. Det blir i praktiken ett särregelverk för en etnisk grupp. Samtidigt har vi en fri rörlighet i EU för människor. Gillar man inte det så får man väl plädera för ett EU utträde.

Majoriteten har tyvärr en tragisk historik bakom sig när det gäller bemötande av romer. 2010 jagade Göran Dahlström bort en grupp franska turister av romsk härkomst. Han har gång på gång uttalat sig negativt om eu migranter och invandring. Det är tyvärr ett mönster vi ser som upprepar sig gång på gång.

Samtidigt ser vi vilken energi och engagemang man från majoritetens sida lägger ner på att göra livet surt för en handfull människor samtidigt som man kör förvaltningar med stora underskott, man har inte fått ordning på situationen i hemtjänsten, man har höga sjukskrivningstal, man drar ner på antalet veckor förskolan har öppet i Julita med mera med mera. Men där saknas glöden för att göra något.

I grund och botten så tror jag att det är faktiskt så tragiskt att för majoriteten handlar frågan om att tiggeriet stör bilden av den polerade ytan av Katrineholm som man vill visa upp. Då finns det ingen plats för solidaritet och medmänsklighet i socialmoderaternas Katrineholm.

Vänsterpartiet i Katrineholm kommer inte att stödja förslaget om tiggeriförbud.

Tony Rosendahl Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm

Vänsterpartiet stödjer inte tiggeriförbud.

Den socialmoderata majoriteten har aviserat att man vill införa ett tiggeriförbud i Katrineholms kommun så snart som möjligt och låter kommunledningsförvaltningen utreda möjligheterna. Man sneglar på beslutet som togs nyligen i Vellinge och tar draghjälp av moderaternas förslag på nationellt tiggeriförbud.

Vänsterpartiet kommer inte att stödja förslaget. Det är ingenting annat än billig och smaklös plakatpolitik och löser på inga sätt några problem. Och hur skall ett sådant förbud konstrueras.? Vad räknas som tiggeri? Det har ingen kunnat svara på. De juridiska aspekterna viftar man bort. Rumänien och Bulgarien måste pressas för att ta hand om sina medborgare, ja, men ett tiggeriförbud i Katrineholm lär inte påverka regeringarna i Bukarest och Sofia. På vilket sätt hjälper ett förbud den som tigger? På inget sätt alls! Man löser ingenting genom att stigmatisera fattigdom och de som tigger!

Utöver detta uppmanar den socialdemokratiska ledningen i Katrineholm anhöriginvandrare att söka sig någon annanstans och ordnar ett undermåligt mottagande i förhoppning om att de ska söka sig vidare.

S ledningen i Katrineholm befinner sig idag värderingsmässigt i en utförsbacke. Tiggeriförbud samt direkta uppmaningar till anhöriginvandrare att söka sig någon annanstans. Någonstans har det gått väldigt snett i det socialdemokratiska partiet i Katrineholm.

Hur tänker man?

Socialdemokraterna och Moderaterna sällar sig till SD.s linje och vill ha ett tiggeriförbud i Katrineholm så fort lagen tillåter. Jag undrar vad de hoppas uppnå med det? Det enda ett förbud åstadkommer är att man flyttar problematiken någon annanstans. De kanske känner någon sorts inre tillfredställelse att slippa se människor som behöver hjälp….kan det vara så att tiggeri helt enkelt stör den bild av Katrineholm de försöker förmedla? Och hur har de tänkt utforma ett förbud? Var drar man gränsen? Vilka ska omfattas? Gäller det även svenskar? Den utslagne på stan som frågar efter en cigg eller en spänn till en kopp kaffe? Hur tänker man egentligen? Vart tog de fina värderingarna S hade en gång i tiden vägen? Jag bara undrar…..