Tillgänglighetsanpassad gångstråk vid Djulö blir verklighet efter förslag från Vänsterpartiet!

Foto. Tony Rosendahl

Förra året ställde jag några frågor i kommunfullmäktige om tillgänglighetsanpassningar vid Djulö. Efter att ha besökt området förra sommaren tillsammans med familjemedlemmar som är rullstolsburna fann vi att det fanns utrymme för att förbättra tillgängligheten på området. Det vi främst tänkte på var den asfalterade gångstigen som går från parkeringen ner till stranden. Den tar slut där och är inte ihopkopplad med gångstigen som kommer från Djulö Herrgård och parkeringen vid småbåtsplatsen och förbi kanotklubben. Vi såg att man med relativt enkla åtgärder borde kunna koppla ihop dessa två gångar och samtidigt se över beläggningen på de och på så sätt skapa ett sammanhållet gångstråk från parkeringen ner till badet, förbi kanotklubben och bort till Djulö Herrgård som även lämpar sig för den som sitter i rullstol eller permobil.

De frågor jag ställde till Service och Tekniknämndens ordförande var.

Vilka planer finns det för tillgänglighetsanpassningar på Djulöområdet framöver och hur ser de ut?

Är det möjligt att genomföra den anpassning som jag tar upp i den här skriftliga frågan?

Svaret jag fick var att man var positiv till vårt förslag och att det var en viktig och prioriterad fråga som vi tog upp men att det i slutändan var en budgetfråga och vilka investeringar man skulle prioritera. Från Vänsterpartiets sida har vi även haft denna prioritering i vårt budgetförslag.

Efter att ha besökt Djulö igår kunde jag glatt konstatera att arbetet med att skapa det sammanhållna gångstråket var i full färd!

Folkhälso och tillgänglighetsarbete i kommunen.

Inte nog med att den tidigare S majoriteten under förra mandatperioden med stöd av borgarna avvecklade folkhälsoenheten i kommunen, trots motstånd från bland annat oss i Vänstern, så har kommunstyrelsen idag beslutat att dra in de två tjänsterna, folkhälso, respektive tillgänglighetsstrateg. Facket, liksom vi i vänstern är kritiska. Hur kommer folkhälso och tillgänglighets arbetet i kommunen att te sig framöver när det inte finns någon som arbetar aktivt med frågorna? Lars Härnström (M), förste vice-ordförande i KS försvarar beslutet med att man just nu prioriterar byggande och infrastruktur. Jag ser inte riktigt hur folkhälso och tillgänglighetsarbetet skulle utgöra ett särskilt stort hot mot byggande i kommunen utan anser att man kan faktiskt göra både och. Arbeta med folkhälso och tillgänglighetsfrågor samtidigt som man satsar på byggande och infrastruktur. Det ena utesluter inte det andra. Inte i min värld i alla fall. Det är en fråga om den politiska viljan finns. Den verkar saknas hos majoriteten.