Inga ersättare eller insynsplatser i kommunala bolag

Den socialmoderata majoriteten i Katrineholms fullmäktige, med stöd av SD och FP, drev igår igenom ett beslut om att ta bort suppleanterna i de kommunala bolagen. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. Det här innebär en minskad insyn och demokratiskt inflytande över kommunala bolag som representerar stora värden i Katrineholm, bland annat det kommunala fastighetsbolaget KFAB. Läs vårt yrkande här nedan som också fick stöd av MP, C och KD.

Borttagande av suppleanter i kommunala bolag
Att ta bort suppleanter i kommunens helägda bolag leder till en minskad demokratisk insyn i bolagen, färre demokratiskt valda partier får plats och risken är att det blir mindre vitala diskussioner i styrelserna och färre synpunkter och idéer som belyses och diskuteras ur olika aspekter när viktiga beslut skall fattas. Det blir mer idéfattigt helt enkelt.
Vi yrkar:
I första hand på avslag till kommunstyrelsens förslag och, om det faller, i andra hand att de partier som saknar representanter i bolagsstyrelserna ges en insynsplats där man sitter mot vanligt mötesarvode som observatörer med yttranderätt och samma tystnadsplikt som övriga ledamöter, men utan möjlighet att gå in som ordinarie.

Tony Rosendahl (V) Lotta Back (V)

Debatt

Tillsammans har vi gruppledare för Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna skrivit en debattartikel där vi välkomnar det initiativ som har tagits för att ge tak över huvudet under vintern för några av de tiggande människorna från Östeuropa som vistas i vår kommun. Samtidigt kritiserar vi majoritetens agerande i frågan där man kallt avvisar projektet och inte är beredda att bidra. Debattartikeln har publicerats i Katrineholms Kuriren.

Vi välkomnar härbärget Vinternatt 3

Vintern har kommit på allvar till Katrineholm och snön lägger sig som en kall filt över kommunen. Vinternatt 3 är ett projekt som drivs av församlingarna i Katrineholms kommun samt några frivilligorganisationer som exempelvis Röda korset och frivilliga privatpersoner.
Tanken är att kunna ge tak över huvudet åt några av de östeuropeiska tiggare som finns i kommunen fram till den sista mars.

Majoriteten i Katrineholm bestående av socialdemokrater och moderater har klart och tydligt aviserat att man inte tycker om projektet. Från Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Katrineholm så välkomnar vi istället detta initiativ. Det är glädjande at det finns människor och organisationer som bidrar till att ge Katrineholm ett mänskligt ansikte. Vi hade önskat att Katrineholms kommun också hade bidragit till projektet på något sätt istället för att genom kommunstyrelsens ordförande kallhjärtat avvisa det.

Det här handlar faktiskt om människor i nöd!
En del säger att detta inte är kommunens ansvar och att de länder som tiggarna kommer ifrån måste ta sitt ansvar för sina medborgare. Så är det naturligtvis, det måste de göra och vi måste sätta tryck på dem att göra det också och att sluta diskriminera sin egen befolkning. Men den värld vi lever i är inte en perfekt värld, för i en perfekt värld behöver inte människor lämna sina hemländer och färdas tvärs över en kontinent för att sätta sig i minusgrader i ett gathörn på jakt efter ett bättre liv.

Oavsett vad man tycker om tiggare och tiggeri så är det en verklighet som man inte kan blunda för och som finns här och nu. Tills fattigdom, diskriminering och förtryck har utrotats så behövs det insatser för de som är drabbade, och de som vill hjälpa sina medmänniskor i nöd skall hyllas, inte föraktas.

Tony Rosendahl ​Gruppledare för Vänsterpartiet
Gudrun Lindvall ​Gruppledare för Miljöpartiet
Inger Fredriksson​Gruppledare för Centerpartiet
Joha Frondelius​Gruppledare för Kristdemokraterna

Lagstiftning mot krigsresor?

De olika partiernas gruppledare i Katrineholm fick svara på frågor från Katrineholms Kuriren om lagstiftning mot krigsresor och hur man kan arbeta förebyggande i kommunen. Det här är mina svar på frågorna. Tyvärr går det inte att länka till artikeln för att se de andra gruppledarnas svar men MP.s svar låg närmast mina.

Hej Katrineholms Kuriren! Här kommer svaren på de frågor ni skickade. En väldigt komplex fråga där allt inte bara är svart eller vitt, speciellt frågan om lagstiftning. Vilka resor skall man förbjuda? Vilka organisationer och stater är det ok att strida för och vilka inte? Skall lagstiftningen bara omfatta vissa organisationer och stater eller skall det vara en generell lagstiftning? Hur blir det med rättsäkerheten för individen?

Vad bör göras lokalt för att förebygga att ungdomar bosatta i Katrineholm rekryteras till väpnade konflikter utomlands?

Utanförskap, arbetslöshet, bostadslöshet, fattigdom och avsaknad av framtidsutsikter skapar en grogrund för radikalisering och ger extremister en rekryteringsbas. Att ge ungdomar hopp om en bra framtid, arbete och ekonomiska möjligheter behövs. Ett jämlikt samhälle eliminerar en stor del av grogrunden till extremism. Det är den bästa förebyggande åtgärden som kommunen kan arbeta med.

Är det rätt eller fel att kriminalisera den typen av resor? Varför/varför inte?

En lagstiftning riskerar att bli en juridisk gråzon och rättsäkerheten blir oklar. Vi vill inte kriminalisera ”krigsresor” utan anser att den lagstiftning vi har skall tillämpas. Vi har idag en lagstiftning i Sverige som förbjuder krigsförbrytelser och terrorbrott vilket borde vara tillräckligt för att kunna lagföra människor som har begått terrorbrott eller brott mot mänskligheten.

Vad bör göras lokalt för de kommuninvånare som eventuellt återvänder hit efter att ha deltagit i väpnade konflikter eller terrorhandlingar utomlands?

Vi förutsätter att människor som återvänder och har gjort sig skyldiga till krigsbrott lagförs utifrån den gällande svenska lagstiftningen. De som inte har gjort sig skyldiga till brott behöver hjälp för att återanpassas till civilsamhället. Det kan handla om hjälp för posttraumatiskt stressyndrom, att hitta bostad och försörjning mm.

Hur väl rustad anser du att Katrineholms kommun står inför att arbeta praktiskt med denna problematik?
Jag vet inte vilken beredskap kommunen har idag för att ta hand om eventuella återvändare men generellt så behöver mer resurser tillföras för det förebyggande arbetet.

Glöm aldrig!

Det är idag 70 år sedan Auschwitz befriades och den nakna brutala sanningen om nazisternas brott mot mänskligheten visades öppet för omvärlden. Glöm aldrig! Varje dag måste vi ta ställning mot nazism, rasism och intolerans för att inte historien skall upprepa sig. Vare sig det handlar om att bemöta vardagsrasismen vid köksborden eller på arbetsplatserna eller att ta avstånd från lokalpolitiker som fiskar i grumliga vatten så har vi ett ansvar för att inte historiens mörkaste perioder återigen får ett fotfäste i vårt samhälle.

Inget nyval!

Angående uppgörelsen mellan regeringen och de borgerliga partierna. Det viktiga är nu att de överenskommelser som slöts mellan Vänterpartiet och regeringen om välfärdssatsningar i budgeten och överenskommelsen om vinster i välfärden kan genomföras. Jag utgår ifrån att Stefan Löfven och regeringen nu står fast vid dessa uppgörelser som man träffade med Vänsterpartiet.

Jonas Sjöstedt kommenterar uppgörelsen.

http://www.vansterpartiet.se/vansterpartiet-valkomnar-att-extra-val-inte-behovs

Nyval

Nyval…bara kavla upp ärmarna och jobba vidare……..men då gäller det att mobilisera vänstern och vara ett tydligt alternativ (vänster) och inte anpassa retoriken efter de andra partierna. Klassklyftorna måste belysas och vår omfördelningspolitik prioriteras.

Pajaseriet som vi har fått beskåda de två senaste dagarna riskerar naturligtvis att fortsätta även efter ett nyval. Röster har höjts för att det är dags att bryta blockpolitiken för att hindra SD.s inflytande och deras roll som vågmästare men erfarenheten i Europa har visat att de rasistiska partierna bara fått ökat stöd när blocköverskridande uppgörelser har ingåtts. Läs gärna artikeln i Flamman.

http://www.flamman.se/destabilisering-ar-malet-for-sd

De som förespråkar ett blocköverskridande regeringsalternativ, bland andra kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm, Göran Dahlström (s), har ingenting förstått. Att släta ut skillnaderna mellan partierna och inte ge väljarna alternativ spelar ofta de främlingsfientliga partierna i händerna.

Därför behövs det tydliga alternativ i politiken där vänstern måste vara tydlig med sin politik och där klassfrågorna tydliggörs. Att bedriva en stark och generell välfärdspolitik är också ett led i en bra integrationspolitik. Arbetstillfällen, bra bostäder som människor har råd att bo i och en skola som inte segregerar. Integrationspolitiken blir därmed också ett led i utjämnandet av klassklyftorna.

Nyvalet måste leda till en vänster majoritet, helst bara med V och S, annars har ingenting vunnits. Ett blocköverskridande samarbete mellan S och en eller flera borgerliga partier kommer inte att leda till några omvälvande förändringar och kommer inte att utjämna klassklyftorna eller omfördela samhällets resurser mer rättvist.

Politisk röra som riskerar att breda ut sig.

Det politiska landskapet i Sörmland håller fortfarande på och formas mer än två månader efter valet. Det politiska läget i landstinget och kommunerna var allt annat än okomplicerat även om valresultatet i en del kommuner gav självklara, i alla fall på pappret, majoriteter. Oklara majoritetsförhållanden, valframgångar för ett missnöjesparti och de främlingsfientliga toppat med politiska vildar har onekligen rört till det.

I Katrineholm fanns en röd majoritet efter valet men socialdemokraterna valde att svika väljarna och fortsätta sitt samarbete med moderaterna.

I Nyköping har vi en stabil rödgrön majoritet bestående av S, V och MP. I Nyköping har socialdemokraterna kommit fram till en annan ideologisk slutsats än sina partikamrater i Katrineholm. I Strängnäs och Gnesta kunde vi också se ett samgående mellan S och M även om den politiska kartan var mer komplicerad i de kommunerna.

I Oxelösund fortsätter S och V att styra tillsammans.

I Vingåker blev det till slut ett rödgrönt styre med stöd från folkpartiet genom en valteknisk samverkan.

I Flen består den nya majoriteten av S, C, MP, KD.

I landstinget dröjde det länge innan en majoritet kunde bildas där S, FP, MP och C nu styr tillsammans och där V har ingått ett valtekniskt samarbete med majoriteten för att få platser i nämnder och styrelser.

I tre kommuner i Sörmland styr nu S och M tillsammans och efter det politiska bottennappet nu i veckan i Eskilstuna där en socialdemokratisk kommunfullmäktigeledamot valde att bli politisk vilde och i praktiken sänka den rödgröna majoriteten så finns en uppenbar risk för ett samgående mellan S och M. Den politiska röran i Sörmland, med S och M samarbete, rasism och politiska vildar hotar att sprida sig vidare.

Tack för förtroendet!

Jag blev i veckan officiellt vald till ny gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm av vår nya kommungrupp. Jag vill tacka för förtroendet kamrater och passar samtidigt på att tacka Lotta Back för de åtta år hon varit gruppledare. Lotta kommer att tillträda som ny gruppledare för Vänsterpartiets landstingsgrupp och önskar henne lycka till!

Besvikna S väljare

Det har nu gått en vecka sen socialdemokraterna i Katrineholm meddelade att de tänkte fortsätta samarbetet med moderaterna trots att valresultatet hade gett en rödröd majoritet, en majoritet som hade varit välbehövlig för Katrineholm och kommunens välfärd. Vilken riktning som majoritetssamarbetet tar under kommande mandatperiod återstår att se.

De väljare som jag har pratat med efter valet och som la sin röst på S är besvikna. ”Vi röstade på S för att få bort moderaterna” är ett vanligt återkommande tema, ”inte för att de skulle fortsätta med samarbetet”, och om S inte fick egen majoritet så tyckte de flesta att ”S naturligtvis skulle samarbeta med Vänsterpartiet.” Samma sak hör jag från besvikna medlemmar. Jag hoppas att väljarna kommer ihåg detta svek om fyra år.

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i Katrineholm om den nya majoriteten.

Valresultatet i kommunvalet i Katrineholm gav på pappret en rödröd majoritet. Vi i Vänsterpartiet i Katrineholm var öppna för ett samarbete med socialdemokraterna under den kommande mandatperioden vilket vi också framförde till Göran Dahlström (kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm)och Fredrik Olovsson (Ordförande för S i Katrineholm). Från vår sida ställdes inga absoluta krav eller villkor utan vi var öppna för att diskutera alla aspekter av en eventuell uppgörelse med utgångspunkt i de frågor vi har en gemensam syn på i våra respektive partiprogram och manifest bland annat arbetsrätt, rätt till heltid, jämställda löner, tanken om det solidariska samhället och alla människors lika värde. Vi finner det anmärkningsvärt att socialdemokraterna i Katrineholm återigen väljer ett samarbete med moderaterna i direkt strid med vad majoriteten av våra partiers väljare vill. Utifrån detta kan vi bara dra slutsatsen att socialdemokraterna i Katrineholm själva anser att de har mer gemensamt med borgerligheten än med andra partier inom arbetarrörelsen. Vänsterpartiet kommer under mandatperioden att fortsätta driva en konstruktiv och aktiv oppositionspolitik.

Tony Rosendahl Förstenamn till fullmäktige
Lotta Back Gruppledare
Thomas Selig Ordförande