Vänsterpartiet vill ha en utökad, inte utarmad, tåg- och pendeltrafik

Debattartikel inskickad till media i Sörmland

Trafikverket planerar just nu för tågtrafiken i hela Sverige. Resultatet av avregleringen och privatiseringen av järnvägen och tågtrafiken syns alltmer tydligt. Privata aktörer kommer att släppas in på bekostnad av de offentliga behoven och samhällsnyttan.

Gnesta är den kommun i Sörmland som kommer att drabbas hårdast om förslaget att dra in pendeltåget mellan Gnesta och Järna, och därmed Stockholm, blir verklighet. Det kommer också att bli försämringar för regionaltågtrafiken som berör Gnesta, Flen, Katrineholm och Vingåker. Anledningen är att de privata aktörerna vill konkurrera med SJ på sträckan Stockholm-Göteborg.

Kommunerna i Sörmland har investerat mångmiljonbelopp i Citybanan för att få bort flaskhalsen i Stockholm och skapa möjlighet för fler tågstopp i de sörmländska kommunerna. Det finns ett politiskt beslut som har fattats gemensamt av alla länen i Mälardalen samt Östergötland om att planera för och investera i en utökad regional tågtrafik när Citybanan öppnas 2017. Nu riskeras allt detta om Trafikverkets förslag blir verklighet.

Många aktörer vill nu trafikera järnvägen och det blir helt enkelt ont om plats genom att antalet spår är begränsat.  Fjärrtågen är mer lönsamma och det innebär att den regionala trafiken hotas. Underhållet och utbyggnaden av spåren är eftersatt och motsvarar inte de behov som finns. Dessutom är en stor del av tågfordonen gamla och drabbas av driftsproblem.

Många pendlares möjlighet att ta sig till och från sin arbetsplats är nu hotad. Vänsterpartiet ser med stor oro på utvecklingen och de konsekvenser det får för kommunerna och arbetsmarknaden i Sörmland som en del av en större arbetsmarknadsregion. Sörmland behöver fler tågstopp och fler pendlingsmöjligheter, inte färre. De sörmländska kommunernas ekonomiska utveckling är till stor del beroende av fungerande kommunikationer. Det är en viktig strategisk fråga.

Efter beslut i riksdagen öppnades persontrafiken på järnvägen helt och hållet för konkurrens hösten 2010. Det innebär att Sverige nu är det första landet i Europa med en helt avreglerad järnvägsmarknad. Vi ser nu konsekvenserna av detta. En konkurrenskraftig järnväg fordrar en effektiv samordning av trafik, biljettsystem och trafikinformation. Och då krävs det att järnvägen återregleras.

Vänsterpartiet förespråkar en utökad, inte utarmad, tåg- och pendeltrafik. Det har vi visat genom vårt förslag till regional tågtrafik ”Ett Tåg i Timmen” som finns att ta del av på Vänsterpartiet Sörmlands hemsida.

Patrik Renfors                    Distriktsordförande för Vänsterpartiet Sörmland

Maud Ekman                                            Gruppledare för Vänsterpartiet i Sörmlands Landsting

Tony Rosendahl                 Ombudsman för Vänsterpartiet Sörmland

Tåg och pendelförbindelser i Sörmland

Med anledning av trafikverkets arbete med ny tågplan skrev jag följande fråga till kommunfullmäktige i Katrineholm.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström

Tågstopp

Trafikverket går just nu igenom tågnätet för hela Sverige. Avregleringen och privatiseringen har gjort att många aktörer vill in och köra trafik på järnvägen och det blir helt enkelt ont om plats på grund av bristande kapacitet. Gnesta är den kommun i Sörmland som kommer att drabbas hårdast om förslaget att dra in pendeltåget till Järna, och därmed Stockholm, blir verklighet men även Katrineholm, Flen och Vingåker skulle kunna få färre stopp för regionaltågen.

Katrineholm har investerat mångmiljonbelopp till citybanan för att få bort flaskhalsen i Stockholm och därmed frigöra spårkapacitet med en förhoppning om fler avgångar och stopp i kommunen. Nu riskeras detta. Katrineholm har många pendlare vars möjligheter att ta sig till och från sina arbetsplatser kan vara hotade om den nya tågplanen innebär färre tågstopp för Katrineholm.

Katrineholm behöver fler tågstopp och fler pendlingsmöjligheter, inte färre. Kommunens ekonomiska utveckling är till stor del beroende av fungerande kommunikationer. Det är en strategisk fråga för Katrineholm.

Om detta är vi nog överens om oavsett partibeteckning.

Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström:

Hur kommer du att agera för att samla politisk enighet i frågan och för att Katrineholm och andra sörmländska kommuner inte drabbas av indragna tågförbindelser?

  

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 11/6-2013

http://affarsliv.biz/nyheter/1.1803520-katrineholm-kan-forlora-tag