Integrations och mottagningsarbetet i Katrineholm

På måndagens fullmäktige beslutade alla partier att vi skulle lyfta upp integrationsarbetet i kommunen under kommunstyrelsens ansvarsområde för att få ett samlat grepp kring frågorna. Här är en del av mitt inlägg i debatten som berörde själva beslutspunkten. Tyvärr valde kommunalrådet Göran Dahlström (S) att ta tillfället i akt att återigen raljera kring sina egna synpunkter, som vid det här läget är välkända, gällande invandring och flyktingmottagning. Men den diskussionen får jag återkomma till senare. Just nu skriver jag om vad vi från Vänsterpartiet sa om själva ärendet.

För något år sen motionerade vi från Vänsterpartiet och ett par socialdemokratiska fullmäktigeledamöters sida om att kommunen skulle inrätta ett integrationsråd bland annat med argumentet att det behövs ett kommunövergripande organ som kan ta ett samlat grepp kring arbetet med integrationsfrågor eftersom det handlar om kommunövergripande frågor. Motionen avslogs då med bland annat motiveringen att man inte skulle skapa parallella organisationer i kommunen samt att man redan arbetade med integrationsfrågan ute i nämnderna och räknade upp en rad saker som man hade gjort eller höll på med.

När man idag läser motiveringen till att lyfta integrationsfrågorna in under KS så är det bland annat med hänvisning till, och jag citerar från sammanfattningen av utredningen som kommunledningsförvaltningen har skrivit: I kommunledningsförvaltningens bedömning fastställs bland annat att då det idag inte finns något kommunövergripande ledningsuppdrag vad gäller integrations och mottagningsfrågorna och då detta är kommunövergripande frågor, kan det bedömas finnas ett behov av att ansvaret för att leda och samordna det strategiska integrations och mottagningsarbetet ska ligga inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Man använder alltså samma argument som vi då framförde! Synd att man inte röstade på vår motion då!

Man föreslår också inrättande av en funktion som integrationsstrateg. Det kan vara bra men ansvaret får inte stanna hos en person eller funktion. Hela Kommunstyrelsen ska fortfarande ha det övergripande ansvaret.

Socialnämnden framhäver också vikten av ett integrationsteam och jag tror också vi behöver involvera fler aktörer i kommunen, det kan vara kulturföreningar, arbetsförmedlingen, näringslivet och så vidare men framförallt invandrarföreningarna. Det kan finnas ett behov också av att ta fram en integrationspolitisk handlingsplan för kommunen. Men det är frågor som vi får återkomma till.

Men, under tiden så kan det här vara ett steg i rätt riktning, för någonting behöver göras, vi behöver ta ett samlat grepp och komma med nya tankar och idéer. Och kom ihåg att integration handlar inte bara om människor med invandrarbakgrund. Segregation och utanförskap följer inte bara etniska utan även socioekonomiska gränser. Hela kommunen behöver integreras.

En stark Sörmlandsvänster

Årsmötena har avlöst varandra på löpande band i distriktet och samtliga partiföreningar i Sörmland har nu slagit fast sina kandidatlistor till valet i höst. På distriktsnivå har vänsterpartiet Sörmland fastställt både riksdags och landstingslistor och aldrig tidigare (tror jag) har så många personer kandiderat till förtroendeuppdrag. Dessutom är vi fulltaliga i Sörmland. Under flera år och de senaste två valen har vi saknat en partiförening i Trosa men i år går Vänsterpartiet fram med en stark lista i kommunalvalet där.

I valet 2010 var det flera föreningar om hade korta kandidatlistor till kommunvalet men i år kommer samtliga partiföreningar att ha dubbelsiffrigt på sina kommunvalsedlar

Vi har en riksdagslista med 30 engagerade och duktiga personer, vi har två landstingslistor, en för vardera norra och södra delen av länet med över 20 kandidater på varje lista.

På partiets EU vallista återfinns även två sörmlänningar, Peter Hjukström och undertecknad på plats tjugo respektive plats trettiotre.

Vänsterpartiet Sörmland har antagit en stark valplattform där vi slår fast att behoven, inte marknaden skall styra sjukvården i länet.

Vårt medlemsantal i distriktet har fördubblats de senaste åren och från partiföreningarna runtom i länet rapporterar man om nya medlemmar som strömmar till och människor som vill engagera sig i partiarbetet och politiken. Åtta år av borgerligt styre har satt sina spår och människor man möter uppger att de är trötta och förbannade. Trötta på en regering som har cementerat fast massarbetslösheten i Sverige, förbannade på en regering som har ökat klyftorna i samhället och lämnat människor i ett utanförskap som det är svårt att bryta sig ur.

Vänsterpartiet har medvind i opinionen idag. Frågan om inga vinster i välfärden stöds av en majoritet av svenskarna, även borgerliga väljare, och i ett läge med en socialdemokrati som inte förmår eller vill ta tydlig ställning i de viktigaste politiska frågorna, utan istället fortsätter trianguleringen och att lägga sig nära moderaterna (och vice versa), så träder Vänsterpartiet fram som ett allt tydligare alternativ.

Det är en stark Sörmlandsvänster som går till offensiv inför valet hösten 2014.