Pressmeddelande från Vänsterpartiet i Katrineholm om den nya majoriteten.

Valresultatet i kommunvalet i Katrineholm gav på pappret en rödröd majoritet. Vi i Vänsterpartiet i Katrineholm var öppna för ett samarbete med socialdemokraterna under den kommande mandatperioden vilket vi också framförde till Göran Dahlström (kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm)och Fredrik Olovsson (Ordförande för S i Katrineholm). Från vår sida ställdes inga absoluta krav eller villkor utan vi var öppna för att diskutera alla aspekter av en eventuell uppgörelse med utgångspunkt i de frågor vi har en gemensam syn på i våra respektive partiprogram och manifest bland annat arbetsrätt, rätt till heltid, jämställda löner, tanken om det solidariska samhället och alla människors lika värde. Vi finner det anmärkningsvärt att socialdemokraterna i Katrineholm återigen väljer ett samarbete med moderaterna i direkt strid med vad majoriteten av våra partiers väljare vill. Utifrån detta kan vi bara dra slutsatsen att socialdemokraterna i Katrineholm själva anser att de har mer gemensamt med borgerligheten än med andra partier inom arbetarrörelsen. Vänsterpartiet kommer under mandatperioden att fortsätta driva en konstruktiv och aktiv oppositionspolitik.

Tony Rosendahl Förstenamn till fullmäktige
Lotta Back Gruppledare
Thomas Selig Ordförande

Eftervalsreflektioner

Det är med blandade känslor som man nu sitter med efter valet. Jag kommer inte att försöka göra någon längre analys av läget men har lite reflektioner. Reinfeldt är visserligen borta och det är bra men valutgången uppmanar inte direkt till hurrarop. Det blev ingen rödgrön majoritet. Vi inom V hade hoppats på ett bättre valresultat men snubblade på mållinjen. I Sörmland gick vi dock framåt i de flesta kommunerna och i Katrineholm ökade vi från 3,7% till 4,5% enligt det preliminära valresultatet även om det inte gav fler mandat än de två vi har idag i fullmäktige.

Stefan Löwven har stängt dörren för ett regeringssamarbete med Vänsterpartiet (vilket inte är en överraskning i sig) samtidigt som han flörtar högerut och skall försöka sy ihop en budget som går igenom. Lycka till säger jag. S har tydligen valt att samarbeta högerut…..på vilket sätt får Sverige en ny politik på det samarbetet? Regeringsbyte? Endast personerna har bytts ut. Som det ser ut just nu så kommer samma politik att bestå och det är i det ljuset som man skall se SD.s tillväxt.

SD har rönt stora framgångar och att närmare 13 procent av väljarna lägger sin röst på det partiet manar till eftertanke. Partier som SD hämtar sin näring ur det missriktade missnöjet som växer fram när man för en ekonomisk politik som ökar klassklyftorna, som skapar massarbetslöshet, försämrar välfärden, gör människor fattigare, skapar ett vi och de mentalitet. Därför är det viktigt att den politiska kursen läggs helt om i Sverige, att vi för en politik som får bukt med arbetslösheten, att vi för en generell välfärdspolitik där människor kan lita på att den dagen man behöver hjälp så finns samhället där och ställer upp vare sig det handlar om sjukvård, äldreomsorg, en A-kassa eller sjukförsäkring som man kan leva på, och en ekonomisk politik som jämnar ut klassklyftorna i samhället. När vi har nått dit, då finns inte längre någon ursäkt för någon att ta till för att rösta på partier som SD.

I Katrineholm har vi nu ett valresultat som ger underlag för en rödröd majoritet men frågan är vad vill Socialdemokraterna? Kommer de att välja ett samarbete vänsterut eller fortsätta med sitt samarbete med högern? De närmaste dagarna kommer att klargöra den saken. Jag är öppen för ett samarbete med socialdemokratin i Katrineholm men inte till vilket pris som helst. Jag anser inte att vi skall vara ett stödparti utan om det skall bli ett samarbete så skall det vara ett samarbete på lika villkor där vi är överens om riktningen i kommunen de närmaste fyra åren och det innebär också att det finns frågor som jag anser att vi skall ha med i en uppgörelse. Men den diskussionen och beslutet kommer vi naturligtvis att ta inom Vänsterpartiet i Katrineholm.

Bollen ligger hos S nu.

EU valets eftermäle

EU valet är slut och när omräkningen av rösterna snart är klart så verkar Vänsterpartiet i Katrineholom få 5,75% av rösterna och 6,13% i Sörmland. Det betyder att det var ett hundratal fler väljare som valde att lägga sin röst på Vänsterpartiet i Katrineholm än i förra EU-valet vilket naturligtvis är glädjande. 631 jämfört med 533 (5,13%) 2009. Samtidigt skall vi komma ihåg att strax över 50% av de röstberättigade i Katrineholm valde sofflocket även om det var något högre valdeltagande än förra gången.

Därmed kan man inte heller dra för stora slutsatser av valresultatet visavi det kommande riksdags, landstings och kommunvalet i höst då det brukar vara ett betydligt högre valdeltagande. Och de opinionssiffrorna visar också på något annat. Detta gäller för samtliga partier. I ett Europa, Sverige och Katrineholm där klyftorna ökar, där arbetslösheten är stor och där marknadsliberalism råder med nedskärningar och privatiseringar, med ett ekonomiskt system som skickar ut människor i fattigdom samtidigt som miljarder pumpas in i banker för att rädda de från den kris de själva varit med och skapat, så hittar naturligtvis extremhögern och de främlingsfientliga ett fäste för sin politik med enkla budskap. Så har det historiskt alltid varit och vi har fortfarande inte lärt vår läxa. Att ekonomisk ojämlikhet och fattigdom skapar en grogrund för extrema åsikter.

Men även vänsterpartierna gick fram, det skall vi inte glömma, även om jag fortfarande uppmanar till försiktighet när det gäller analysen av valresultatet. Det kan och kommer statsvetarna att ägna sig åt. Desto mer viktigt är det nu att tydligt visa att det finns ett alternativ till den politik som drivs idag. Att det finns ett alternativ till den ständiga nedskärningarnas och kvartalsbokslutens politik. En politik som kommer att leda till omfördelningar till de som behöver, en politik som kommer att aktivt bygga upp välfärden igen, en politik för jämlikhet och jämställdhet, en politik som är inkluderande och som kommer att fokusera på medborgarnas behov.

En politik som Vänsterpartiet står för!

http://www.val.se/val/ep2014/slutresultat/E/kommun/04/83/index.html