EU och EU krisen

Mikael Gustafsson EU parlamentariker för V besöker Flen 11 april
Öppet möte

Vår EU parlamentariker Mikael Gustafsson besöker Prins Wilhelm gymnasiet i Flen den 11/4. I samband med besöket kommer han att träffa representanter för både distriktet och lokalföreningen. På kvällen har vi bokat en Aula på gymnasiet (Volvo salen) från klockan 18 för ett öppet möte om EU och EU krisen.

13-16 besöker Mikael Gustafsson Prins Wilhelm gymnasiet

16-18 Träffar han representanter för Distriktet och lokalföreningen för diskussioner och mat.

18-20 Öppet möte om EU och EU krisen under temat- Krisen i EU: demokrati, jämställdhet, miljö. Ingen föranmälan krävs.

Välkomna!

Internationella kvinnodagen

Den 8 mars och internationella kvinnodagen. År 2013 och fortfarande tjänar kvinnor mindre än män. År 2013 och fortfarande är det kvinnor som drabbas hårdast av ofrivillig deltidsarbetslöshet.

I Katrineholms kommun är Vänsterpartiet det enda partiet som driver frågan om rätten till heltid. I Katrineholms kommun är Vänsterpartiet det enda partiet som driver frågan om en utjämning av lönekillnader mellan kvinnor och män. I Katrineholms kommun tjänar kvinnorna i snitt 1 500 kronor mindre i månaden än männen.

Vill du slå ett slag för jämställdheten i kommunen? Välkommen till Vänsterpartiet.

Själv tänker jag senare idag besöka kulturhuset Ängeln då de har program hela dagen för att fira den internationella kvinnodagen.

Vänsterpartiet växer

Det är ganska roligt att vara vänsterpartist just nu. Partiet växer så det knakar medlemsmässigt jämfört med de andra partierna. Igår hade jag äran och nöjet att vara inbjuden till Trosa till ett uppstartsmöte för bildandet av en ny vänsterpartiförening i kommunen. De lokala Trosa radikalerna kommer att avveckla sin lokala organisation och bli medlemmar i Vänsterpartiet istället. På gårdagens möte dök det upp ett tjugotal nyfikna och politiskt intresserade Trosabor och engagemanget gick det inte att ta miste på. Det fanns många idér om vilka frågor man skulle lyfta och arbeta med lokalt i kommunen. I och med detta så kommer Vänsterpartiet att ha partiföreningar i samtliga av länets kommuner.

Välkomna Trosabor till Vänsterpartiet!

Katrineholm bör bli en producent av egen miljövänlig el

Det här var mitt inlägg i gårdagens fullmäktigedebatt kring MP.s motion om att kommunen bör investera i vindkraftverk. Tack till Jens Holm och Kent Persson (V-riksdagsledamöter). Jag lånade lite argument från motionen ni skrev till riksdagen.

I takt med att jordens befolkning har ökat under de senaste 35 åren så har världens energianvändning mer än fördubblats och då är det främst kol, olja och gas som har dominerat. Jordens befolkning kommer att, och har naturligtvis rätt, att kräva sin beskärda del av jordens tillgångar och välstånd. Men då är frågan vilka energislag skall vi satsa på? Vi anser att det svenska energisystemet skall bidra till att underlätta miljö-och klimatomställningen i Sverige. Därför är det nödvändigt med en fortsatt satsning på förnybar elproduktion om vi vill uppnå målet om ett ekologiskt hållbart samhälle.

Efter avregleringen så har elpriserna ökat med 8 procent per år. (det är fantastiskt med dessa avreglerade marknader som skulle ge lägre priser). Just nu är de låga, men det är temporärt.

För att motverka detta och i framtiden garantera tillgången till en stabil, prisvärd och miljövänlig el så är kommunala investeringar i egna sol och vindkraftsanläggningar en bra affär och en bra investering för framtiden. Att äga sina egna energianläggningar lönar sig i längden eftersom man därigenom får ökad kontroll på kostnaderna precis som kommunens energirådgivare skriver i remissvaret.

Vänsterpartiet kommer på riksnivå under hösten att arbeta för bland annat en utökning av stödet till installation av solvärme och solel, satsningar på vindkraft, en höjning av målen för förnybar energi och underlätta för kommuner med produktion av egen el.

Vindkraft är den energikälla som ökar mest i världen och utvecklingen i Sverige visar samma trend. Samtidigt är svenska företag idag stora leverantörer av komponenter till vindkraftverk. En stor del av SKF.s kullagerproduktion går till vindkraftsindustrin.

Katrineholm har bra förutsättningar för produktion av egen el, med en anläggning, elkullen, experimentverkstan för vindkrafts och solcellsmodeller, och som bedöms vara kanske den mest intressanta anläggningen  av sitt slag i Sverige. Det finns företag och det finns en innovationskraft och eldsjälar i kommunen vars kunskaper vi borde ta tillvara mer.

Genom solceller på prov på kommunala byggnader, genom vindkraftverk, genom de innovationsrika krafterna inom förnybar energi som vi har i kommunen, tycker jag att vi tillsammans i ett samarbete skall ta steget fullt ut och utveckla kommunens möjligheter att producera egen miljövänlig el. Vi är i ett läge där vi har möjligheter att sätta Katrineholm på kartan som en framåtblickande och ledande miljökommun med ett logistikcentrum för omlastning av gods från väg till järnväg och med produktion av egen miljövänlig el.

Därför ter sig svaret på motionen märkligt. Ett kort -vi skall inte producera egen el, trots att remissvaret är positiv till motionens intentioner. Märkligt är också att det Miljöstrategiska rådet inte har varit en remissinstans i frågan.

Vi i Vänsterpartiet vill gå steget längre än att satsen i motionen och utveckla tanken om produktion av egen el till att inte bara omfatta ett inköp av vindkraftverk utan även omfatta satsningar på solenergi och vi anser att frågan bör utredas vidare.

Med hänvisning till remissvaren yrkar vi:

Bifall till motionen med tillägget att:

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen, genom till exempel det Miljöstrategiska rådet, i uppdrag att utreda vidare frågan om produktion av egen el, i syfte att inom en snar framtid, dock senast vid utgången av nästa mandatperiod 2018, göra Katrineholms kommun till en producent av egen miljövänlig el.

Vill du bli medlem?

I lördags höll Vänsterpartiet Sörmland en introduktionsdag för nya medlemmar i distriktet. Som ombudsman föll det naturligtvis på min lott att vara med och organisera och genomföra träffen, vilket jag också gjorde med glädje. Det var ett trettiotal förväntansfulla medlemmar som bänkade sig på partilokalen i Eskilstuna för att ta del av partiets historia och politik och framförallt träffa distriktets politiker och tjänstemän. Att få ett ansikte på namnen så att säga. Det personliga mötet och samtalet ansikte mot ansikte får aldrig underskattas i politiska och föreningssammanhang.

Inbjuden var också Mats Einarsson, partistyrelseledamot, som delade med sig av både kunskap och erfarenheter. Feedback från såna här tillställningar är alltid nyttigt och det efterfrågades att vi skulle ha tagit upp mer om partiets politikområden, bland annat feminismen. Det är svårt att klämma in allt man skulle vilja ta upp på en endagarskurs men naturligtvis tar vi till oss de synpunkterna inför nästa introduktionsdag för nya medlemmar.

Avslutningsvis vill jag säga att lördagens träff var en mycket trevlig tillställning med bra stämning och intressanta diskussioner. Nya medlemmar som vill ha förändring i samhället, som lyfter partiet, för den framåt och framförallt genom sitt medlemskap och vilja att skapa ett bättre samhälle för alla bidrar till att stärka och flytta fram vänsterns positioner inför valet 2014.

Vill du också bli medlem? Klicka på länken nedan och fyll i formuläret.

https://portal.vansterpartiet.se/portal/page/portal/bli_medlem/registrera_medlem

Vänsterpartiet Sörmland fulltaligt

Då var semestern över för den här gången och sommaren (som aldrig blev av i år utan där våren övergick i stort sett direkt till höst) lider mot sitt slut och de flesta är tillbaka på sina arbetsplatser (de som har tur att ha ett jobb i dessa tider). Det mesta verkar vara sig likt efter sommaren. Alliansregeringen fortsätter med vad de anser är viktiga prioriteringar. Superjas istället för välfärd, fas-3 istället för riktiga jobb. Våra myndigheter och säkerhetspolis festar upp miljonbelopp  och Socialdemokraternas Stefan Löwfen har kapitulerat inför marknadsliberalerna och rikskapitalisterna. Intervjun i Agenda var en pinsam uppvisning i undfallenhet mot kapitalet.

I dessa tider behövs en stark vänster och något som är oerhört glädjande är att Trosaradikalerna kommer att ansluta sig till Vänsterpartiet. Därmed är vi fulltaliga i Sörmland med partiföreningar i samtliga av länets kommuner.  Efter valet 2014 så räcker det inte med att vi har bytt regering, vi måste även byta politik, annars har vi ingenting vunnit.Och den enda garanten för en ny politik är ett starkt Vänsterparti som utifrån en styrkeposition kan vrida politiken åt vänster i ett eventuellt regeringssamarbete med andra partier.

Därmed vill jag hälsa Trosaradikalerna välkomna tillbaka till Vänsterpartiet och ser framemot ett gott samarbete med er i Trosa och är övertygad om att ni, med era erfarenheter, kommer att bidra till att stärka vänstern i Sörmland.

Studiecirkel om jämlikhet

Intresserad av att läsa en studiecirkel om jämlikhet och varför ojämlika samhällen är otrygga samhällen?

I den internationellt uppmärksammade boken Jämlikhetsanden (The Spirit Level, eng.), skriven av forskarna Richard Wilkinson och Kate Pickett så visar författarna just på hur ojämlika samhällen är otrygga samhällen.

Boken bygger på statistik från 21 rika OECD-länder och de olika amerikanska delstaterna samt en enorm mängd vetenskapliga studier, i huvudsak inom medicinfältet.

Fakta talar för sig självt. Ojämlikhet är dåligt, farligt och dödligt. Ojämlikhet i samhället påverkar både den fysiska och psykiska hälsan, skapar ökad kriminalitet och våld och minskar tilliten mellan människor.

En studiecirkel i samarbete med ABF

Intresserad? Vi kickar igång efter sommaruppehållet.

Kontakta Vänsterpartiet i Katrineholm

070-35 52 009

katrineholm@vansterpartiet.se