Öppet möte om Vidarkliniken

Igår var jag på det öppna mötet om vidarkliniken och antroposofin som anordnades av Vänsterpartiet i Vingåker. I panelen deltog professor Dan Larhammar från Uppsala universitet och filosofiprofessor Sven Ove Hansson från KTH. Debatten handlade till stor del om filosofin bakom Vidarkliniken och vad antroposofi är samt vad som menas när man bedriver vård med antroposofisk inriktning. Vidarkliniken, som var inbjuden till debatten avböjde att delta och de valde istället att publicera en debattartikel i Sörmlands nyheter inför mötet.

Dan Larhammar redogjorde för motsättningarna mellan antroposofisk läkekonst och den moderna vetenskapen om läkemedel bland annat den homeopatiska uppfattningen att ju mer ett ämne späds ut desto mer verkar den vilket står i strid mot etablerad vetenskap på området. Utbrotten av mässling och röda hund i Järna trakten kan också kopplas direkt till antroposofernas motstånd mot vaccination av barn då dessa sjukdomar enligt antroposofin stärker barnets andliga utveckling. (antroposofer tror på reinkarnation och att människan utöver den fysiska kroppen består av eterkroppen, astralkroppen och jaget. Detta är vad antroposoferna egentligen menar när de säger att antroposofisk vård har en ”helhetssyn” på människan).

När man driver en verksamhet på antroposofisk grund så får man räkna med att bli granskad, speciellt då när man inte riktigt kan eller vill förklara vad just antroposofisk grund eller inriktning betyder. Därför var det synd att Vidarkliniken valde att inte delta och därmed gå miste om chansen att ge sin syn. Istället valde man att klä sig i offerrollen och att i en debattartikel istället anklaga de som vill syna den antroposofiska vårdinriktningen för okunskap. Varför valde man då att inte ta chansen och rätta till denna ”okunskap”? Helt enkelt för att den polerade bilden av antroposofisk vårdinriktning som Vidarkliniken vill ge sken av ganska snabbt skulle falla isär vid en närmare granskning.

Lite länkar:
https://tonyrosendahlvanster.wordpress.com/2012/02/23/avveckla-landstingets-samarbete-med-vidarkliniken/

http://www.expressen.se/ledare/bluffvarden-maste-bort/

http://www.sn.se/asikter/inlaggutifran/1.1573687

http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/vidarkliniken-deltar-i-kampanj-mot-barnvaccination/

http://www.dagensmedicin.se/tags/vidarkliniken/

http://sv.wikipedia.org/wiki/Antroposofi

Konferenser och öppna möten

Det händer en del spännande på den politiska fronten den närmsta tiden, i alla fall om man är vänsterpartist i Sörmland. Imorgon släpps Vänsterpartiets skuggbudget som jag får återkomma till senare. Helgen som kommer skall distriktet hålla en planeringskonferens på vår kursgård Syninge i det vackra Roslagen. Deltar gör ordföringar och gruppledare från lokalföreningarna, distriktsstyrelsen, tjänstemän och landstingsgrupp. Inbjuden föreläsare är Aron Etzler, vår partisekreterare, som kommer att prata organisation. Vi kommer att prata om de politiska utmaningarna som vi som distrikt och lokalföreningar ligger inför och diskutera hur man bättre kan samordna det politiska arbetet i distriktet för att synliggöra vår politik bättre och lyfta våra frågor inför valet 2014.

Nästa vecka ordnas två öppna möten i Sörmland den 11 oktober. En i Vingåker under rubriken -Ska vård på annan än vetenskaplig grund finansieras av offentliga medel, med anledning av landstingets avtal med den antroposofiska Vidarkliniken i Järna, samt ett möte i Nyköping under rubriken-Kultur på recept. Klicka på länken nedan för att läsa mer om dessa evenemang.

http://sormland.vansterpartiet.se/

 

Röda Hund i Järna

Utbrottet av Röda hund i Järna visar återigen på det misslyckande som det innebär för svensk sjuvård och för våra landstingspolitiker när man tillåter vårdinrättningar baserade på livsåskådningsfilosofier fortsätta sin verksamhet utan ingående granskning av vad klinikens ”vårdinriktning” dvs antroposofiskt faktiskt innebär. Allvaret bakom den motion som V har tagit fram om en avveckling av landstingets samarbete med Vidarkliniken poängteras återigen. Vården skall baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet!

Läs mer:

http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyhetsarkiv/2012/ytterligare-fall-av-roda-hund-i-jarna-omradet/

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/fler-fall-av-roda-hund-i-jarna-omradet/

https://tonyrosendahlvanster.wordpress.com/2012/02/23/avveckla-landstingets-samarbete-med-vidarkliniken/