EU valets eftermäle

EU valet är slut och när omräkningen av rösterna snart är klart så verkar Vänsterpartiet i Katrineholom få 5,75% av rösterna och 6,13% i Sörmland. Det betyder att det var ett hundratal fler väljare som valde att lägga sin röst på Vänsterpartiet i Katrineholm än i förra EU-valet vilket naturligtvis är glädjande. 631 jämfört med 533 (5,13%) 2009. Samtidigt skall vi komma ihåg att strax över 50% av de röstberättigade i Katrineholm valde sofflocket även om det var något högre valdeltagande än förra gången.

Därmed kan man inte heller dra för stora slutsatser av valresultatet visavi det kommande riksdags, landstings och kommunvalet i höst då det brukar vara ett betydligt högre valdeltagande. Och de opinionssiffrorna visar också på något annat. Detta gäller för samtliga partier. I ett Europa, Sverige och Katrineholm där klyftorna ökar, där arbetslösheten är stor och där marknadsliberalism råder med nedskärningar och privatiseringar, med ett ekonomiskt system som skickar ut människor i fattigdom samtidigt som miljarder pumpas in i banker för att rädda de från den kris de själva varit med och skapat, så hittar naturligtvis extremhögern och de främlingsfientliga ett fäste för sin politik med enkla budskap. Så har det historiskt alltid varit och vi har fortfarande inte lärt vår läxa. Att ekonomisk ojämlikhet och fattigdom skapar en grogrund för extrema åsikter.

Men även vänsterpartierna gick fram, det skall vi inte glömma, även om jag fortfarande uppmanar till försiktighet när det gäller analysen av valresultatet. Det kan och kommer statsvetarna att ägna sig åt. Desto mer viktigt är det nu att tydligt visa att det finns ett alternativ till den politik som drivs idag. Att det finns ett alternativ till den ständiga nedskärningarnas och kvartalsbokslutens politik. En politik som kommer att leda till omfördelningar till de som behöver, en politik som kommer att aktivt bygga upp välfärden igen, en politik för jämlikhet och jämställdhet, en politik som är inkluderande och som kommer att fokusera på medborgarnas behov.

En politik som Vänsterpartiet står för!

http://www.val.se/val/ep2014/slutresultat/E/kommun/04/83/index.html

Första maj tal

Här är mitt Första maj tal för den som är intresserad. Vänsterpartiet i Katrineholm firade Första maj genom att anordna en festkväll med rockband och tal av de lokala företrädarna. Ett stort tack till Vänsterpartiet Katrineholms Första maj kommité, alla deltagare, bandet Recyclers och Villa Sandhem!

Första maj-några väl valda ord

De kommande valen, EU-valet nu i maj och riksdags, landstings och kommunvalen i höst handlar om att välja vilket samhälle vi vill ha i Sverige och Europa. Det är ett val mellan höger och vänster.

Vill vi ha en politik som ger ökade klyftor? Eller vill vi ha en politik som minskar klyftorna och ökar jämlikheten i Europa? Vill vi ha en politik som gynnar banker och storfinanser? Eller vill vi ha en politik som sätter medborgaren och välfärden först? EU.s politik tvingar idag medlemsländer att skära ner sin välfärd och att privatisera medborgarnas gemensamma egendom för att rädda bankerna som orsakade finanskrisen från början. Man tvingar länder att föra en ekonomisk politik som inte är anpassad efter deras lokala förutsättningar.

Det är ganska enkelt egentligen. Om man vill ha en politik i Europa som stödjer bankernas, storkapitalets och finansernas vinstuttag med de följder som det får för medlemsländerna i form av ökad arbetslöshet, ökade klyftor, utbredd fattigdom och i dess spår en framväxande rasism och nynazism, ja, då röstar man på högern. Om man vill ha en politik som stoppar vinstuttag från välfärden, som minskar klyftorna i Europa, som ökar jämlikheten och jämställdheten så röstar man på vänstern.

Det finns olika synpunkter på EU. Vare sig man är för eller emot så är det viktigt att man röstar. Varje röst på vänstern bidrar till att vrida politiken vänsterut i EU. Varje plats som den samlade vänstern tar i Europa parlamentet innebär en plats mindre för högern, för rasisterna och för extremhögern.

I Sverige har vi i höst också valet att välja mellan två tydliga alternativ. En fortsatt politik som medvetet håller arbetslösheten på en hög nivå, samtidigt som man monterar ned välfärden och a-kassan för att kunna skapa en låglönemarknad. Eller en politik för full sysselsättning, jämlikhet och antirasism där vi bryter de maktstrukturer som finns idag.

Vi har svenska folket med oss i frågan om vinster i välfärden. Vi har medvind i opinionsundersökningarna men vi kan inte slå oss till ro och tro att segern är säkrad i höst. Högern och borgerligheten kommer att mobilisera alla sina krafter för att vända opinionen och vinna ytterligare en mandatperiod.

Vänner, kamrater, Sverige har inte råd med fyra år till av borgerlig politik. Sverige har inte råd med fyra år till av utförsäljningar, privatiseringar, massarbetslöshet, fattigdom och egoism. Ett starkt vänsterparti blir en garant för en annan politik och därför är varje röst på vänstern viktig därför att det är endast med ett Vänsterparti som sitter i regeringen som vi kan ändra på den politik som förs idag. Socialdemokraterna och miljöpartiet kommer inte tillsammans eller i samarbete med borgerliga partier att åstadkomma detta.

I Katrineholm behöver vi också ändring. När socialdemokraterna i Katrineholm förlorade sin egen majoritet som man haft i över 90 års tid. Vad gjorde man då? Vände man sig till vänsterpartiet och miljöpartiet för en uppgörelse? Nej. Man sprang raka vägen till de som man hade utnämnt till huvudmotståndare i politiken, moderaterna. Även i Katrineholm har marknadsliberalismen och borgerlighetens teorier om marknadslösningar börjat göra sig gällande. Kommunalverksamhet har lagts ut på entreprenad, LOV har införts inom hemtjänsten. Man ser inte längre än till nästa kvartalsrapport. Kommunalrådet talar hellre om näringslivet på första maj än om arbetarrörelsens värderingar. Rasismens fula tryne har tagit sig in i kommunfullmäktige. Kommunalrådet fiskar i grumliga vatten med ständiga utspel mot invandring och mot människor som tvingats lämna sina hemländer för att söka ett uppehälle genom att tigga i ett främmande land.

Vi har en annan vision. Vår vision för Katrineholms kommun är en kommun som präglas av öppenhet, tolerans, jämlikhet och jämställdhet, där alla medborgare ges samma förutsättningar, där alla medborgare välkomnas oavsett bakgrund.

Vår ambition är att utveckla Katrineholms kommun till Sveriges främsta välfärdskommun, där resurserna används där de behövs, där behoven, inte vinstintressen styr, där tolerans och mångfald råder över fördomar och enfald och där jämlikhet och jämställdhet är den rådande normen.
Vi vill införa rätt till heltid.

Vi vill avskaffa de delade turerna

Vi vill jämna ut löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

Vi vill stärka insatserna för barn med särskilda behov

Vi vill minska gruppstorlekarna i förskolan

Vi vill erbjuda nattbarnomsorg

Vi vill utöka rätten till förskola till 30 timmar i veckan

Vi vill fasa ut Fas 3 och istället införa kommunala välfärdsjobb

Vi vill införa en enhetlig friskvårdspolicy för kommunens anställda

Och vi skall ställa krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar för leverantörer och underleverantörer för att hindra social dumpning och lönedumpning.

Mina vänner, Välfärden är inte till salu, Sverige är inte till salu, Katrineholm är inte till salu och kamrater, Vänsterpartiet är definitivt inte till salu!

Nominerad till EU-valet

Jag har av min partiförening i Katrineholm och av distriktsstyrelsen blivit nominerad till EU valet 2014. Jag har idag tackat ja till valberedningens officiella förfrågan. Inte för att jag tror att jag kommer att hamna högt på listan eller att jag skulle vara den kunnigaste i EU frågor och den som är lämpligast att sitta i EU parlamentet. Vi har många duktiga företrädare inom partiet. Däremot är det viktigt att vi är många som kandiderar, som hjälper till att sprida och förklara vår politik och vårt förhållande till EU och vad vi i vänstern vill uppnå med vårt EU arbete. Det visar också att vi som parti är beredda att ta politiskt ansvar för det förtroende som vi får av väljarna och det visar också på den öppenhet som finns i Vänsterpartiet där vi uppmanar och uppmuntrar människor att engagera sig politiskt och att kandidera till olika förtroendeuppdrag.

För mig är EU fortfarande en överstatlig koloss som mer agerar för storföretagens och marknadens intressen än för EU medborgarnas. Jag röstade nej till medlemskap i EU och det är min uppfattning, om vi skall vara kvar i EU, att EU behöver reformeras i grunden för att bli en organisation som bättre företräder samtliga EU medborgare.

Arbetsrätten behöver stärkas inom hela EU med stärkt skydd för kollektivavtal och arbetstagares rättigheter. Strejkrätten måste värnas! OM EU skall ha en gemensam arbetsmarknad så behöver vi också ett regelverk där arbetsgivare i olika länder inte kan spela ut arbetarna mot varandra genom att till exempel ägna sig åt lönedumpning eller att konkurrera genom sämre sociala villkor.

Euron och EMU har fördjupat den ekonomiska krisen i flera EU-länder som nu har påtvingats svältkurer av omvärlden med nedskärningar inom den offentliga sektorn och välfärden där medborgarna får betala priset för en misslyckad finanspolitik.  EU länderna måste få ett nationellt självbestämmande över sin egen ekonomiska politik. Svenska folket har sagt nej till Euron och EMU i en folkomröstning och det resultatet måste vi respektera. Precis som vi respekterar resultatet av folkomröstningen om medlemskap, men vi kommer att fortsätta att vara kritiska mot det som är galet inom EU.

På det utrikespolitiska planet kan man konstatera att NATO idag är de facto EU.s militära gren vilket är problematiskt för Sverige om vi skall kunna upprätthålla en alliansfrihet och neutralitet. EU.s utrikespolitik handlar i stort om protektionism inom handeln och att upprätthålla västvärldens hegemoni gentemot omvärlden. EU.s utrikespolitik behöver ställas om till en solidarisk utrikespolitik där man ställer sig på de förtrycktas sida, inte förtryckarnas. Konflikten Israel-Palestina är typexemplet på en utrikeslinje som slagit fel med en allför ensidig stödjande av Israels ockupation och förtryck av palestinierna. Fokus behöver också flyttas från militära ingripanden till konfliktlösning.

Vänsterpartiet är duktig på många områden i sitt EU-arbete idag, till exempel inom miljöfrågorna, men vi behöver bli bättre på helheten, att sy ihop de olika politiska områdena till ett mer samordnat politiskt program för vår EU politik. Om jag nu skulle bli valbar vill jag först och främst arbeta med detta och utrikespolitiska och arbetsmarknads/rättsliga frågor men jag kommer att representera hela den politik och den värdegrund som Vänsterpartiet står för.