Besvikna S väljare

Det har nu gått en vecka sen socialdemokraterna i Katrineholm meddelade att de tänkte fortsätta samarbetet med moderaterna trots att valresultatet hade gett en rödröd majoritet, en majoritet som hade varit välbehövlig för Katrineholm och kommunens välfärd. Vilken riktning som majoritetssamarbetet tar under kommande mandatperiod återstår att se.

De väljare som jag har pratat med efter valet och som la sin röst på S är besvikna. ”Vi röstade på S för att få bort moderaterna” är ett vanligt återkommande tema, ”inte för att de skulle fortsätta med samarbetet”, och om S inte fick egen majoritet så tyckte de flesta att ”S naturligtvis skulle samarbeta med Vänsterpartiet.” Samma sak hör jag från besvikna medlemmar. Jag hoppas att väljarna kommer ihåg detta svek om fyra år.

Ett ödesval.

Valet nu på söndag blir ett ödesval. Under åtta år har regeringen Reinfeldt medvetet fört en politik som har ökat klyftorna i Sverige och dragit isär samhället. Välfärden har urholkats, våra gemensamma försäkringssystem raserats och arbetslösheten stigit.

Valet blir ett val mellan vänster och höger, mellan solidaritet eller egoism, mellan byggandet av ett välfärdssamhälle eller ett samhälle med massarbetslöshet. Ett samhälle där var och en får bidra efter förmåga och där alla kan vara säkra på att få hjälp efter behov, eller ett samhälle med stora ekonomiska och sociala klyftor. Sverige har inte råd med fyra år till av borgerlig politik, privatiseringar och en skola i förfall.

SD kan inte av någon betraktas som ett seriöst alternativ.
Den som tror att järnrörsviftande huliganer är lämpade och mogna att styra landet skall nog tänka om. Om man tror att ett parti som grundar sin politik på att göra skillnad på människor baserad på deras ursprung eller hudfärg på något sätt kan föra en politik som leder landet framåt så har man grovt misstagit sig. SD har konsekvent röstat med regeringen, varit med och skapat skatteklyftan mellan pensionärer, arbetslösa, sjuka och de med arbete. Man vill lägga ner folkhögskolorna och urholka de fackliga rättigheterna och visar därmed att man är ett bildningsfientligt och arbetarfientligt högerparti som bidrar till de ökande klassklyftorna i Sverige samtidigt som man pekar ut invandrare som skyldiga till de problem i Sverige som man själva har varit med och skapat.

I Katrineholm har S och M styrt i en ohelig allians sen 2010. Det är ett styre som för Katrineholms bästa måste brytas. Det är endast med Vänsterpartiet som politiken kan vridas åt rätt håll. Det är endast med Vänsterpartiet som vi kan påbörja arbetet med att införa rätten till heltid för våra anställda i kommunen, att påbörja arbetet med att avskaffa de delade turerna och att garantera att mer kommunal verksamhet inte privatiseras. Det kommer inte att ske med moderaterna vid makten. Ett fortsatt S och M styre innebär en politik i kommunen som fortsätter sin vandring högerut.

Söndagens val blir som sagt ett ödesval för både Katrineholm och Sverige.

Vänsterpartiet behövs för att stoppa vinstuttagen i välfärden!

Det kommande valet den 14 september handlar om att välja vilket samhälle vi vill ha i Sverige. Det är ett val mellan höger och vänster.

Vill vi ha en politik som ger ökade klyftor? Eller vill vi ha en politik som minskar klyftorna och ökar jämlikheten i Sverige? Vill vi ha en politik som gynnar banker, storfinanser och vinstuttag ur välfärden? Eller vill vi ha en politik som sätter medborgaren och välfärden först?

Det är ganska enkelt egentligen. Om man vill ha en politik i Sverige som medvetet håller arbetslösheten på en hög nivå, samtidigt som man monterar ned välfärden och a-kassan för att kunna skapa en låglönemarknad och som ökar klyftorna i samhället med en ökande fattigdom och i dess spår, ja, då röstar man på högern. Om man vill ha en politik för full sysselsättning, jämlikhet och antirasism där vi bryter de maktstrukturer som finns idag och som stoppar vinstuttag från välfärden, som minskar klyftorna, som ökar jämlikheten och jämställdheten, så röstar man på vänstern.

Sverige har inte råd med fyra år till av borgerlig politik. Sverige har inte råd med fyra år till av utförsäljningar, privatiseringar, massarbetslöshet, fattigdom och egoism. Ett starkt vänsterparti blir en garant för en annan politik och därför är varje röst på vänstern viktig för att det är endast med ett Vänsterparti som sitter i regeringen som vi kan ändra på den politik som förs idag. Det är endast med ett Vänsterparti som sitter i regeringen och i styret av våra landsting och kommuner som vi kan stoppa privatiseringar av det offentliga, av det vi äger tillsammans. Det är endast med Vänsterpartiet som man kommer att sätta ett stopp för vinstuttag i välfärden. Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer inte tillsammans eller i samarbete med borgerliga partier att åstadkomma detta.

Därför behövs Vänsterpartiet i både regeringen och i styret i landstinget och de sörmländska kommunerna.

Tony Rosendahl Vänsterpartiet Katrineholm

Första maj tal

Här är mitt Första maj tal för den som är intresserad. Vänsterpartiet i Katrineholm firade Första maj genom att anordna en festkväll med rockband och tal av de lokala företrädarna. Ett stort tack till Vänsterpartiet Katrineholms Första maj kommité, alla deltagare, bandet Recyclers och Villa Sandhem!

Första maj-några väl valda ord

De kommande valen, EU-valet nu i maj och riksdags, landstings och kommunvalen i höst handlar om att välja vilket samhälle vi vill ha i Sverige och Europa. Det är ett val mellan höger och vänster.

Vill vi ha en politik som ger ökade klyftor? Eller vill vi ha en politik som minskar klyftorna och ökar jämlikheten i Europa? Vill vi ha en politik som gynnar banker och storfinanser? Eller vill vi ha en politik som sätter medborgaren och välfärden först? EU.s politik tvingar idag medlemsländer att skära ner sin välfärd och att privatisera medborgarnas gemensamma egendom för att rädda bankerna som orsakade finanskrisen från början. Man tvingar länder att föra en ekonomisk politik som inte är anpassad efter deras lokala förutsättningar.

Det är ganska enkelt egentligen. Om man vill ha en politik i Europa som stödjer bankernas, storkapitalets och finansernas vinstuttag med de följder som det får för medlemsländerna i form av ökad arbetslöshet, ökade klyftor, utbredd fattigdom och i dess spår en framväxande rasism och nynazism, ja, då röstar man på högern. Om man vill ha en politik som stoppar vinstuttag från välfärden, som minskar klyftorna i Europa, som ökar jämlikheten och jämställdheten så röstar man på vänstern.

Det finns olika synpunkter på EU. Vare sig man är för eller emot så är det viktigt att man röstar. Varje röst på vänstern bidrar till att vrida politiken vänsterut i EU. Varje plats som den samlade vänstern tar i Europa parlamentet innebär en plats mindre för högern, för rasisterna och för extremhögern.

I Sverige har vi i höst också valet att välja mellan två tydliga alternativ. En fortsatt politik som medvetet håller arbetslösheten på en hög nivå, samtidigt som man monterar ned välfärden och a-kassan för att kunna skapa en låglönemarknad. Eller en politik för full sysselsättning, jämlikhet och antirasism där vi bryter de maktstrukturer som finns idag.

Vi har svenska folket med oss i frågan om vinster i välfärden. Vi har medvind i opinionsundersökningarna men vi kan inte slå oss till ro och tro att segern är säkrad i höst. Högern och borgerligheten kommer att mobilisera alla sina krafter för att vända opinionen och vinna ytterligare en mandatperiod.

Vänner, kamrater, Sverige har inte råd med fyra år till av borgerlig politik. Sverige har inte råd med fyra år till av utförsäljningar, privatiseringar, massarbetslöshet, fattigdom och egoism. Ett starkt vänsterparti blir en garant för en annan politik och därför är varje röst på vänstern viktig därför att det är endast med ett Vänsterparti som sitter i regeringen som vi kan ändra på den politik som förs idag. Socialdemokraterna och miljöpartiet kommer inte tillsammans eller i samarbete med borgerliga partier att åstadkomma detta.

I Katrineholm behöver vi också ändring. När socialdemokraterna i Katrineholm förlorade sin egen majoritet som man haft i över 90 års tid. Vad gjorde man då? Vände man sig till vänsterpartiet och miljöpartiet för en uppgörelse? Nej. Man sprang raka vägen till de som man hade utnämnt till huvudmotståndare i politiken, moderaterna. Även i Katrineholm har marknadsliberalismen och borgerlighetens teorier om marknadslösningar börjat göra sig gällande. Kommunalverksamhet har lagts ut på entreprenad, LOV har införts inom hemtjänsten. Man ser inte längre än till nästa kvartalsrapport. Kommunalrådet talar hellre om näringslivet på första maj än om arbetarrörelsens värderingar. Rasismens fula tryne har tagit sig in i kommunfullmäktige. Kommunalrådet fiskar i grumliga vatten med ständiga utspel mot invandring och mot människor som tvingats lämna sina hemländer för att söka ett uppehälle genom att tigga i ett främmande land.

Vi har en annan vision. Vår vision för Katrineholms kommun är en kommun som präglas av öppenhet, tolerans, jämlikhet och jämställdhet, där alla medborgare ges samma förutsättningar, där alla medborgare välkomnas oavsett bakgrund.

Vår ambition är att utveckla Katrineholms kommun till Sveriges främsta välfärdskommun, där resurserna används där de behövs, där behoven, inte vinstintressen styr, där tolerans och mångfald råder över fördomar och enfald och där jämlikhet och jämställdhet är den rådande normen.
Vi vill införa rätt till heltid.

Vi vill avskaffa de delade turerna

Vi vill jämna ut löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

Vi vill stärka insatserna för barn med särskilda behov

Vi vill minska gruppstorlekarna i förskolan

Vi vill erbjuda nattbarnomsorg

Vi vill utöka rätten till förskola till 30 timmar i veckan

Vi vill fasa ut Fas 3 och istället införa kommunala välfärdsjobb

Vi vill införa en enhetlig friskvårdspolicy för kommunens anställda

Och vi skall ställa krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar för leverantörer och underleverantörer för att hindra social dumpning och lönedumpning.

Mina vänner, Välfärden är inte till salu, Sverige är inte till salu, Katrineholm är inte till salu och kamrater, Vänsterpartiet är definitivt inte till salu!

En stark Sörmlandsvänster

Årsmötena har avlöst varandra på löpande band i distriktet och samtliga partiföreningar i Sörmland har nu slagit fast sina kandidatlistor till valet i höst. På distriktsnivå har vänsterpartiet Sörmland fastställt både riksdags och landstingslistor och aldrig tidigare (tror jag) har så många personer kandiderat till förtroendeuppdrag. Dessutom är vi fulltaliga i Sörmland. Under flera år och de senaste två valen har vi saknat en partiförening i Trosa men i år går Vänsterpartiet fram med en stark lista i kommunalvalet där.

I valet 2010 var det flera föreningar om hade korta kandidatlistor till kommunvalet men i år kommer samtliga partiföreningar att ha dubbelsiffrigt på sina kommunvalsedlar

Vi har en riksdagslista med 30 engagerade och duktiga personer, vi har två landstingslistor, en för vardera norra och södra delen av länet med över 20 kandidater på varje lista.

På partiets EU vallista återfinns även två sörmlänningar, Peter Hjukström och undertecknad på plats tjugo respektive plats trettiotre.

Vänsterpartiet Sörmland har antagit en stark valplattform där vi slår fast att behoven, inte marknaden skall styra sjukvården i länet.

Vårt medlemsantal i distriktet har fördubblats de senaste åren och från partiföreningarna runtom i länet rapporterar man om nya medlemmar som strömmar till och människor som vill engagera sig i partiarbetet och politiken. Åtta år av borgerligt styre har satt sina spår och människor man möter uppger att de är trötta och förbannade. Trötta på en regering som har cementerat fast massarbetslösheten i Sverige, förbannade på en regering som har ökat klyftorna i samhället och lämnat människor i ett utanförskap som det är svårt att bryta sig ur.

Vänsterpartiet har medvind i opinionen idag. Frågan om inga vinster i välfärden stöds av en majoritet av svenskarna, även borgerliga väljare, och i ett läge med en socialdemokrati som inte förmår eller vill ta tydlig ställning i de viktigaste politiska frågorna, utan istället fortsätter trianguleringen och att lägga sig nära moderaterna (och vice versa), så träder Vänsterpartiet fram som ett allt tydligare alternativ.

Det är en stark Sörmlandsvänster som går till offensiv inför valet hösten 2014.